Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2023 nr. 5/6

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. 

Europa

Regelgeving

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1773 van de Commissie van 17 augustus 2023 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft rapportageverplichtingen voor de toepassing van het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie tijdens de overgangsperiode

Op 17 augustus 2023 heeft de Europese Commissie een uitvoeringsverordening aangenomen die de rapportageverplichtingen in het kader van de koolstofgrenscorrectie tijdens de overgangsperiode (1 oktober 2023 tot en met 31 december 2025) nader regelt. Vanaf 2026 is het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie van kracht. De overgangsperiode is onder andere bedoeld om gegevens...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Europa

Regelgeving

ENTSO-E

ACER

Nederland

Wetgeving

Regelgeving

Internetconsultaties

ACM

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
mr. A.A. Kleinhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/17991

Verder in 2023 nr.5/6

 Voorwoord

Voorwoord   De sluiting van het Groningengasveld mag dan sinds 1 oktober 2023 een feit zijn. Het Groningengasveld zal niettemin nog menig juridische pen blijven beroeren en niet ophouden te ...

 Kanttekeningen bij het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Dit artikel gaat niet over schadeafhandeling en versterking. In paragraaf 1 wordt de instelling van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen beschreven. In paragraaf 2 worden bij ...

 Verslag NeVer-bijeenkomst 3 oktober 2023

Sluiting van het Groningengasveld - hoe en hoe verder? 1. Opening Martha Roggenkamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER), heet de aanwezigen welkom. Aanleiding voor d...

 Signaleringen

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevole...