Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2024 nr. 1

ECLI:NL:GHAMS:2023:2613 (290-bedrijfsruimte, nadere huurprijsvastelling, deskundig advies, wettelijke handelsrente) (TvHB 2024/04)

mr. A. de Fouw1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2024/04

Gerechtshof Amsterdam

10 oktober 2023

ECLI:NL:GHAMS:2023:2613

Met noot van mr. A. de Fouw 1

Hoger beroep van Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar 25 november 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:9801

 

Samenvatting

 

290-bedrijfsruimte, nadere huurprijsvaststelling, deskundige advies, wettelijke handelsrente

Tussen partijen geldt een huurovereenkomst met betrekking tot een winkelruimte met magazijn en bovenwoning. De verhuurder meent dat de huurprijs omhoog moet worden bijgesteld op grond van art. 7:303 BW en heeft de kantonrechter in dit kader verzocht om een deskundige te benoemen op grond van art. 7:304 lid 2 BW. Deze deskundige is benoemd en heeft ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2024/04

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. A. de Fouw1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:2613
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/18000

Verder in 2024 nr.1

 Voorwoord

In dit nieuwe jaar brengen wij u in ons tijdschrift uiteraard weer artikelen en annotaties voor de nodige verdieping inzake huurrecht bedrijfsruimte. Zoals u van ons gewend bent, maken wij daarbij ...

 Aspecten in huurovereenkomsten voor distributiecentra

In deze bijdrage behandelen de auteurs diverse onderwerpen die aan de orde komen bij de verhuur en aanhuur van distributiecentra. Hierbij wordt ingegaan op de fase voordat de huurovereenkomst aanva...

 Het huurrecht van schoolgebouwen: een (school)vak apart

Voor het verhuren en ingebruikgeven van schoolgebouwen (gebouwen waarin een school is gevestigd) geldt niet één van de huurrechtregimes van boek 7 BW, maar gelden aparte regels op basis van de onde...

 Goed beslagen ten ijs komen, want gelijk hebben betekent nog niet gelijk krijgen

Wie in huurzaken procedeert dient zich te realiseren dat de uitkomst van de procedure niet alleen wordt bepaald door de formele huurrechtelijke situatie, maar ook door feitelijke procedurele punten...

 Signaleringen

Boeken Red, Huurrecht 2024, Ars Aequi Libri POD (ISBN: 9789493333123). Publicaties in tijdschriften D.E. Burgers, ``Over algemene voorwaarden en de sterkte van reflexwerking van de grijze en zwa...