Tijdschrift voor Curatoren 2024 nr. 2

De TerugQijQ1

mr. S.A.H.J. Warringa2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Interview met Willem-Jan van Andel

Op 25 oktober 2023 had ik het genoegen Willem-Jan van Andel te spreken over zijn gedachten, motivatie en andere belangrijke aspecten van het (curatoren)leven. Onder het genot van een uit streekproducten samengestelde vegetarische maaltijd in Utrecht, spraken we een avond  lang over toezicht, talmende curatoren en lege boedels. En nog veel meer. 5 april jl. was zijn allerlaatste werkdag als advocaat. Om het roer in zijn leven daarna volledig om te gooien.

Over Van Andel
 
De keuze voor het curatorschap
 
Waarom heb je gekozen voor het werk als curator? Heeft deze keuze te maken met jouw achtergrond op het gebied van wiskunde?

Zijn patroon Willem Bekkers was een bekend curator en "zo plat is het". "Ik kwam in zijn praktijk en hij deed faillissementen. Ik dacht, dat vind ik leuk. Zo is het ontstaan....

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Interview met Willem-Jan van Andel

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. S.A.H.J. Warringa2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/18151

Verder in 2024 nr.2

 Betalen bij de poort

Een curator heeft een grote mate van vrijheid in het opstarten van een procedure. Zo ook voor wat betreft zijn inschatting aangaande slagingskansen van een procedure. Weliswaar is het de rechter-co...

 Discrepanties tussen de theoretische waarde en het akkoordbedrag bij WHOA trajecten

Veelal wordt bepleit om in de WHOA de reorganisatiewaarde (artikel 375 lid 1 onder e en artikel 384 lid 4 onder b Fw: ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’) vast te stellen aan de hand...

 Chasing Crypto: De (on)mogelijkheden van onderzoek naar en het te gelde maken van cryptovaluta in de faillissementsboedel, mede vanuit een Europees perspectief

De snel digitaliserende samenleving creëert nieuwe uitdagingen voor de curator. Het is voor de curator van cruciaal belang om goed begrip te hebben van de voortdurend veranderende maatschappij en h...

 De TerugQijQ1

Interview met Willem-Jan van Andel Op 25 oktober 2023 had ik het genoegen Willem-Jan van Andel te spreken over zijn gedachten, motivatie en andere belangrijke aspecten van het (curatoren)leven. Ond...

 Aankondiging nieuwe vragenrubriek

Gezocht: vragen voor de vragenrubriek "De economie van de insolventie verklaard"et insolventierecht komen niet alleen ...

 De taak van de curator en het behartigen van maatschappelijke belangen

In dit artikel staan de belangen van maatschappelijke aard centraal, waarmee een curator bij de uitoefening van zijn taak al dan niet rekening dient te houden. Alhoewel uit vaste jurisprudentie al ...

 Rechtspraakoverzicht januari tot en met maart 2024

Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2024; ECLI:NL:GHAMS:2024:41 X BV hield zich bezig met aardappelhandel, en Y CV met de teelt van aardappelen. Z heeft als bestuurder van X BV aardappelen besteld bij...