Tijdschrift voor Curatoren 2024 nr. 2

Aankondiging nieuwe vragenrubriek

Gezocht: vragen voor de vragenrubriek "De economie van de insolventie verklaard"et insolventierecht komen niet alleen juridische vragen voorbij, maar regelmatig ook vragen van financiële aard. Dat verbaast niet, nu insolventie de toestand aangeeft van de schuldenaar die in substantiële financiële problemen verkeert. Die financiële vragen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de bedrijfseconomische kant van de WHOA, financiële indicatoren voor discontinuïteit en de opzet van een financiële administratie. Kortom vragen die verband houden met de financiële kant

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van de afwikkeling van faillissementen, surseances en schuldsaneringen of die opkomen in reorganisatietrajecten.   Bij de beoefening van hDe economie van de insolventie verklaard De redactie is daarom een rubriek gestart waarbij lezers financiële vragen verband houdend met insolventie van een schuldenaar kunnen stellen aan financieel deskundigen. De nieuwe vragenrubriek heeft als naam: 'De economie van de insolventie verklaard'. Financieel specialisten De redactie heeft daartoe drie financieel specialisten met ieder hun eigen aandachtsgebieden bereid gevonden de lezersvragen te beantwoorden. Het betreft de volgende specialisten: Jan Adriaanse (hoogleraar Turnaround Management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden), Peter Schimmel (forensische accountant en drijvende kracht achter deskundigenonderzoek.nl) en Pieter Christaan van Prooijen (partner bij Hermes Advisory). Oproep De redactie roept lezers op om (praktijk)vragen in te sturen via: noteboom@bnnlegal.nl. De selectie van de ingestuurde vragen zal plaatsvinden door de heren Adriaanse, Van Prooijen en Schimmel. Over de selectie kan niet worden gecorrespondeerd. Wij horen graag!

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCu/18152

Verder in 2024 nr.2

 Betalen bij de poort

Een curator heeft een grote mate van vrijheid in het opstarten van een procedure. Zo ook voor wat betreft zijn inschatting aangaande slagingskansen van een procedure. Weliswaar is het de rechter-co...

 Discrepanties tussen de theoretische waarde en het akkoordbedrag bij WHOA trajecten

Veelal wordt bepleit om in de WHOA de reorganisatiewaarde (artikel 375 lid 1 onder e en artikel 384 lid 4 onder b Fw: ‘de waarde die met het akkoord wordt gerealiseerd’) vast te stellen aan de hand...

 Chasing Crypto: De (on)mogelijkheden van onderzoek naar en het te gelde maken van cryptovaluta in de faillissementsboedel, mede vanuit een Europees perspectief

De snel digitaliserende samenleving creëert nieuwe uitdagingen voor de curator. Het is voor de curator van cruciaal belang om goed begrip te hebben van de voortdurend veranderende maatschappij en h...

 De TerugQijQ1

Interview met Willem-Jan van Andel Op 25 oktober 2023 had ik het genoegen Willem-Jan van Andel te spreken over zijn gedachten, motivatie en andere belangrijke aspecten van het (curatoren)leven. Ond...

 Aankondiging nieuwe vragenrubriek

Gezocht: vragen voor de vragenrubriek "De economie van de insolventie verklaard"et insolventierecht komen niet alleen ...

 De taak van de curator en het behartigen van maatschappelijke belangen

In dit artikel staan de belangen van maatschappelijke aard centraal, waarmee een curator bij de uitoefening van zijn taak al dan niet rekening dient te houden. Alhoewel uit vaste jurisprudentie al ...

 Rechtspraakoverzicht januari tot en met maart 2024

Gerechtshof Amsterdam 9 januari 2024; ECLI:NL:GHAMS:2024:41 X BV hield zich bezig met aardappelhandel, en Y CV met de teelt van aardappelen. Z heeft als bestuurder van X BV aardappelen besteld bij...