TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2024 nr. 2

Meerwerk en pakketvergelijking

mr. P.C. Vas Nunes1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2023, ECLI:EU:C:2023:789 (MK/Lufthansa)

Hoe moeten uren, die een deeltijder bovencontractueel maar minder dan voltijds werkt, worden vergoed? Zowel het HvJEG/HvJEU als Nederlandse instanties hebben met deze vraag geworsteld. Het antwoord hangt er mede vanaf of men de verschillende betrokken beloningselementen – in dit geval het basis-uurloon en het loon voor de 'meeruren' – afzonderlijk beoordeelt, dan wel of men ze als één geheel beoordeelt en daarmee aan 'pakketvergelijking' doet. En dat hangt er weer van af wanneer een beloningselement als 'afzonderlijk' moet worden aangemerkt.

Vraagstelling

Neem de volgende denkbeeldige casus:

 

Volgens een cao betekent voltijd: 40 uur werk per week.

Deeltijder D en haar voltijdse collega V hebben dezelfde functie en zijn in alle opzichten, afgezien van hun fte-percentage, vergelijkbaar.

D heeft een c...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2023, ECLI:EU:C:2023:789 (MK/Lufthansa)

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. P.C. Vas Nunes1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/18195

Verder in 2024 nr.2

 Toch geen toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie?

Recent verwierp de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.[2] Is dit een rechts-conservatieve reactie op een 'te progressief' wetsvoorstel? Wie weet. Duidelij...

 De IMVO-convenanten ontrafeld

Met de komst van de CS3D zullen veel bedrijven – direct of indirect – te maken krijgen met verplichtingen omtrent due diligence, waaronder ten aanzien van arbeid. Omdat due diligence ma...

 Doorkijkje concern bij uitleg verplichtstellingsbesluit

Strekt de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao zich ook uit tot groepsentiteiten die samenhangende werkzaamheden verrichten? In de G-Star zaak luidt het oordeel van de Rechtbank Am...

 De werkgeversvereniging als loonkartel

Als cao-onderhandelingen stuklopen, mag een werkgeversvereniging haar leden niet adviseren om het eindbod aan hun werknemers uit te betalen. In dit artikel wordt onderzocht of het kartelverbod in d...

 Actualiteit − Modernisering van het concurrentiebeding: juridisch-economische overwegingen

Modernisering van het concurrentiebeding is gewenst, om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en kennisontwikkeling, innovatie en kenniscirculatie beter mogelijk te maken.  1. Inleiding Concurrentie is...