Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2015 nr. 5/6

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

De artikelen in deze bijdrage bestrijken twee onderwerpen die al menig pen in beweging hebben gebracht. De energiecodes zijn in het NTE al vanuit diverse invalshoeken beschreven. Daarbij kwam steeds naar voren dat de codes een bijzondere vorm van regelgeving zijn en een bijzonder totstandkomingsproces kennen. Ondanks dat het algemeen verbindende voorschriften zijn kunnen tegen de vaststelling van de codes wel rechtsmiddelen worden aangewend. Bovendien wordt deze regelgeving niet opgesteld door de Minister van Economische Zaken of de Autoriteit Consument & Mar... ...lees meer

Artikel

De energiecodes in relatie tot de Aanwijzingen voor de regelgeving. Tijd voor...

mr. drs. G.J. Lybaart en mr. G.W. Rodenhuis1

In het - inmiddels door de Eerste Kamer verworpen - wetsvoorstel STROOM2 had de wetgever de bepaling opgenomen dat de gezamenlijke netbeheerders uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) codewijzigingsvoorstellen toezenden met als doel de codes aan te passen aan de nieuwe Elektriciteits- en gaswet.3 Deze bepaling riep de vraag op of dit het momentum kon bieden om de codes niet alleen qua inhoud, maar ook meteen qua structuur volledig te herzien zodat deze regelgeving duidelijker en overzicht... abonneren of dit artikel kopen.

Urgenda v. The Netherlands: A new climate change constitutionalism?

Suryapratim Roy1

1. Introduction On 24 June 2015, the Rechtbank Den Haag agreed with a group of private petitioners2 represented by the Urgenda Foundation, a non-governmental organisation, that the government should take more action to combat climate change3 [hereinafter: Urgenda]. The Court substantially granted the reliefs claimed by the petitioners: it passed a Reduction Order requiring the State to reduce its greenhouse gas emissions by at least 25% by the end of 2020.4 However, the Court resisted granting declaratory relief regarding the Netherl... abonneren of dit artikel kopen.

De Omgevingswet en de energiesector Verslag NeVER bijeenkomst 22 juni 2015

mr. J.F.M. Beukenkamp en mr. drs. F.J. Webbink1

Op 22 juni 2015 vond de NeVER jaarvergadering plaats ten kantore van Stibbe in Amsterdam. Na de jaarvergadering was er een bijeenkomst met het thema ‘De Omgevingswet en de invloed op de energiesector’. Sprekers tijdens deze bijeenkomst waren; Henk Kats (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Gerrit van der Veen (AKD, Rijksuniversiteit Groningen) en Jinny Moe Soe Let (Eneco) en Albert van der Molen (Stedin). abonneren of dit artikel kopen.

Klimaatverandering, emissiehandel en registerproblematiek Verslag NeVER bijee...

mr. M. Besseling en mr. B.A.R.T. Karperien1

Op 26 oktober 2015 kwamen de leden van de NeVER bijeen. Thema van de bijeenkomst was Actualiteiten Emissiehandel en Registerproblematiek. De bijeenkomst vond plaats in Amsterdam, ten kantore van Houthoff Buruma. Sander Simonetti (Holland Van Gijzen) gaf een presentatie over emissiehandel, waarbij hij vooruitblikte naar de Klimaattop (COP21, Paris Protocol). Thijs Jong (promovendus Rijksuniversiteit Groningen) verzorgde een presentatie  over het Europese emissierechtenregister(EUTL) en de allocatie van emissierechten aan bedrijven. Voor het programma en de present... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Jurisprudentie 2015/32 (NTE 2015/,32)

mr. I. Brinkman, mr. L. Baljon en mr. P.P. Huurnink

Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1151 , inzake de Stichting Vrienden van Groningen Centraal!, de Vereniging HS Centraal!, verzoekers 1C en 1D, alsmede de fracties van de Socialistische Partij, het CDA en GroenLinks van de Provinciale Staten van Groningen tegen de Minister van Economische Zaken abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout en mr. L. Di Bella

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L. Diestelmeier LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, mr. D.M. Hanema, D. Kuiken LL.M., en mr. T.N. Spijk-Belanova1

Rapporten en overige publicaties In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS