Compliance Actualia

Resulteert zelf melden van omkopingsgevallen in een lagere FCPA-boete?

Robbert - Jan Boswijk, 18 oktober 2012 15:14 Deze conclusie is op zijn minst verbazingwekkend, daar de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Department of Justice (DOJ) stellen de sanctioneren te matigen als sprake is van verzachtende omstandigheden. Dit is niet het geval. Dit resultaat lijkt bepaald geen stimulans om FCPA-overtredingen te melden en leidt ertoe dat de bestrijding door de Amerikaanse autoriteiten lastiger wordt. Het is dus maar zeer de vraag hoe het meldingsbeleid in de toekomst gaat uitpakken. In het rapport valt echter meer te lezen dan de hierboven geschreven conclusie. De wetenschappers onderzoeken in meer algemene zin hoe de SEC en DOJ omgaan met FCPA-schendingen vanuit een viertal hypotheses: Proportionaliteit, Altruisme, Eigen belang en coördinatie. De SEC en DOJ lijken op individueel niveau de sanctionering niet te matigen als sprake is van een buitenlandse strafoplegging of strafrechtelijk onderzoek. Dit kan worden verklaard door de beschikbaarheid van meer bewijsmateriaal als ook een buitenlandse mogendheid onderzoek doet naar een onderneming. Meer bewijs leidt tot een sterkere zaak en mogelijk tot een zwaardere sanctie. De ondernemingen die het zwaarst worden gesanctioneerd, zijn vaak gevestigd in een land met een (langdurige) bilaterale overeenkomst met de SEC, een wederzijdse rechtshulpovereenkomst met de Verenigde Staten en een streng anti-corruptiebeleid. De keuze om deze categorie ondernemingen lijkt bewust vaker en zwaarder te worden gestraft dan de overige ondernemingen. Concluderend wordt in het rapport gesteld dat omvang van de opgelegde sancties niet alleen afhankelijk is van de grootte van de overtreding, maar ook meespeelt waar de onderneming vandaan komt en waar de overtreding is begaan. Dit schetst een ander beeld dan de Amerikaanse autoriteten proberen uit te dragen. De conclusies geven stof tot nadenken voor ondernemingen en beleidsmakers. Nee, concluderen twee wetenschappers van de New York School of Law. Ook voor de Nederlandse praktijk is het aardig om het rapport Foreign Affairs and Enforcement of the Foreign Corrupt Practisces Act in te zien.
Deel deze pagina:

Informatie

Type
Actualia
Onderwerp(en)
Fec, Corruptie, Corporate governance, Corporate crime, Beursgenoteerde ondernemingen, Anti - witwassen
Sector(en)
Financieel > Algemeen en handhaving
Auteurs
Bijlage
Link
http://ssrn.com/abstract=2116487
Datum gepubliceerd