Tijdschrift voor Compliance 2014 nr. 1

Redactioneel. Training & Awareness

Wim Lieve Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.
Dit eerste nummer van 2014 van het Tijdschrift voor Compliance heeft als thema ‘Training & Awareness’. In dit nummer treft u uiteraard bijdragen aan over dit thema. Ook in TvCo 2014 nr. 2 wordt ‘Training & Awareness’ het leidende thema. Het aantal aangeboden themabijdragen voor TvCo 2014 nr. 1 was dermate groot dat de redactie heeft besloten tot het uitbrengen van twee nummers over hetzelfde thema. Naast de thema-gerelateerde bijdragen, waaronder die van Karssing – één van onze vaste medewerkers, zijn (zoals gebruikelijk) ook bijdragen over andere onderwerpen opgenomen. Daarnaast uiteraard ook artikelen van de andere ‘vaste’ auteurs Boerma en Brack.
Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Wim Lieve
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11022

Verder in 2014 nr.1

 Redactioneel. Training & Awareness

Dit eerste nummer van 2014 van het Tijdschrift voor Compliance heeft als thema ‘Training & Awareness’. In dit nummer treft u uiteraard bijdragen aan over dit thema. Ook in TvCo 2...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (51)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevo...

 Compliance, the Next Level. ABN AMRO plaatst Compliance in de nieuwe werkelijkheid

Hoe vervult een organisatie haar compliancefunctie anno 2014? ABN AM RO laat de compliancefunctie meebewegen met haar strategie om een klantgerichte, transparante bank te zijn. ABN AM RO voegt d...

 Compliancetraining heeft geen blijvend effect

De tijd dat het volstond dat organisaties zo nu en dan eens een bewustwordingsworkshop organiseerden of door middel van een e-learning van 15 minuten hun gehele populatie als ‘getraind&rsq...

 Klantbelang centraal in de praktijk

Het vertrouwen van de maatschappij in de bankensector heeft met de kredietcrisis een flinke knauw gekregen. De algemene teneur in de publieke opinie was dat de focus van de bankensector niet lag...

 Wie kijkt er mee over je schouder? Deel 3. Organisatieniveau

Zoals psycholoog Kurt Lewin schetst: gedrag is de functie tussen de persoon en de omgeving. Dat geldt dus ook voor integer gedrag. 1, 2 In dit artikel ligt de nadruk op de sociale omgeving waari...

 Klaar voor het nieuwe jaar! Trends & ontwikkelingen voor 2014 en verder voor compliance officers en juristen

Het nieuwe jaar is net begonnen. En binnen de financiële ondernemingen naderen businessplannen voor 2014 met een doorkijkje naar de jaren 2015-2016 hun voltooiing. In dit artikel signaleren...

 Single Supervisory Mechanism: Towards a common supervision for the European banking industry

Keywords: supervisor, regulatory system, European directives Introduction The financial crisis of 2008 has highlighted the need for better regulation and supervision of the financial sector. Mem...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2014, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut

Onder redactie van tien(!) redacteuren hebben een kleine dertig auteurs de zeventien bijdragen geschreven waaruit dit jaarboek bestaat. De uitgave is, zoals wij inmiddels gewend zijn, met zorg sa...