Tijdschrift voor Compliance 2014 nr. 1

Compliancetraining heeft geen blijvend effect

drs. J. de Bie en mr. drs. V. Feenstra-Vonk*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De tijd dat het volstond dat organisaties zo nu en dan eens een bewustwordingsworkshop organiseerden of door middel van een e-learning van 15 minuten hun gehele populatie als ‘getraind’ zagen op het vlak van compliance, is voorbij. Met het groeiend besef dat compliance in de haarvaten van de organisatie en haar cultuur zit, veranderen ook de eisen die aan een effectief trainingsprogramma worden gesteld. Hoe zorg je ervoor dat de trainingsprogramma’s die ingezet worden de juiste effecten hebben en het liefst gedurende langere tijd? Want het trainen en beïnvloeden van thema’s die vervlochten zijn in de cultuur van de organisatie is nooit klaar. Uit de praktijk en onderzoek blijkt steeds weer dat herhaling van de belangrijkste boodschappen noodzakelijk is om het gewenste gedrag binnen organisaties blijvend te stimuleren. In dit artikel reiken we een checklist (zie illustratie) aan waarmee iedere organisatie de effectiviteit van haar compliance trainingsprogramma kan toetsen en waarborgen. En zo kan een compliancetraining wel degelijk een blijvend effect hebben!

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. J. de Bie en mr. drs. V. Feenstra-Vonk*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11025

Verder in 2014 nr.1

 Redactioneel. Training & Awareness

Dit eerste nummer van 2014 van het Tijdschrift voor Compliance heeft als thema ‘Training & Awareness’. In dit nummer treft u uiteraard bijdragen aan over dit thema. Ook in TvCo 2...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (51)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevo...

 Compliance, the Next Level. ABN AMRO plaatst Compliance in de nieuwe werkelijkheid

Hoe vervult een organisatie haar compliancefunctie anno 2014? ABN AM RO laat de compliancefunctie meebewegen met haar strategie om een klantgerichte, transparante bank te zijn. ABN AM RO voegt d...

 Compliancetraining heeft geen blijvend effect

De tijd dat het volstond dat organisaties zo nu en dan eens een bewustwordingsworkshop organiseerden of door middel van een e-learning van 15 minuten hun gehele populatie als ‘getraind&rsq...

 Klantbelang centraal in de praktijk

Het vertrouwen van de maatschappij in de bankensector heeft met de kredietcrisis een flinke knauw gekregen. De algemene teneur in de publieke opinie was dat de focus van de bankensector niet lag...

 Wie kijkt er mee over je schouder? Deel 3. Organisatieniveau

Zoals psycholoog Kurt Lewin schetst: gedrag is de functie tussen de persoon en de omgeving. Dat geldt dus ook voor integer gedrag. 1, 2 In dit artikel ligt de nadruk op de sociale omgeving waari...

 Klaar voor het nieuwe jaar! Trends & ontwikkelingen voor 2014 en verder voor compliance officers en juristen

Het nieuwe jaar is net begonnen. En binnen de financiële ondernemingen naderen businessplannen voor 2014 met een doorkijkje naar de jaren 2015-2016 hun voltooiing. In dit artikel signaleren...

 Single Supervisory Mechanism: Towards a common supervision for the European banking industry

Keywords: supervisor, regulatory system, European directives Introduction The financial crisis of 2008 has highlighted the need for better regulation and supervision of the financial sector. Mem...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2014, een uitgave van het Nederlands Compliance Instituut

Onder redactie van tien(!) redacteuren hebben een kleine dertig auteurs de zeventien bijdragen geschreven waaruit dit jaarboek bestaat. De uitgave is, zoals wij inmiddels gewend zijn, met zorg sa...