Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 2

FinTech & Wwft. Innovatie in het klantacceptatieproces: waarborgen en aandachtspunten

mr. T.W.G. de Wit

Innovatie in het klantacceptatieproces Financiële dienstverlening is de laatste jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Klanten worden tegenwoordig veelal online of mobiel bediend en zij verwachten snelle, goedkope en persoonlijke dienstverlening. Om aan die wensen te kunnen voldoen moeten marktpartijen onderling concurreren en innoveren. Met name ten aanzien van de inrichting van het klantacceptatieproces leidt dit niet zelden tot hoofdbrekens. Enerzijds moeten marktpartijen het klantacceptatieproces zo kostenefficiënt mogelijk inrichten en mag de klantacceptatie niet afdoen aan de

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

beleving van de klant en snelheid waarmee deze bediend kan worden. Anderzijds brengt de digitale dienstverlening vanwege het gebrek aan fysiek contact juist nieuwe en verhoogde risico’s en uitdagingen met zich mee voor de inrichting van het klantacceptatieproces. Dit stelt marktpartijen (hierna: ‘Wwft-instellingen’) voor een lastige uitdaging: de business faciliteren op een manier waarop naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en de Sanctiewet 1977 voldoende is gewaarborgd. Dit is het moment waar innovatieve oplossingen voor het klantacceptatieproces om de hoek komen kijken en uitkomst kunnen bieden. In dit artikel ga ik in op de mogelijkheden om dergelijke innovatieve oplossingen voor het klantacceptatieproces in te zetten voor een (kosten)efficiëntere naleving van de Wwft (hierna: ‘FinTech-oplossing’) en de aandachtspunten die daarbij gelden. Met FinTech-oplossing doel ik dan op een innovatieve tool of applicatie die een marktpartij kan integreren in het klantacceptatieproces of de transactiemonitoring, vaak om naleving van de Wwft (kosten)efficiënter in te richten en de klantbeleving te verhogen. Ik bespreek de aandachtspunten aan de hand van een recente opinie van de European Supervisory Authorities1 (‘ESA’s’).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.W.G. de Wit
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14885

Verder in 2018 nr.2

 Redactioneel Terrorismefinanciering

Het themanummer gaat over de verschillende aspecten van en voor een effectieve aanpak van transactiemonitoring, klantacceptatie, witwassen, proliferatie en terrorismefinanciering. Zond...

 The role of the second line of defense in post-event transaction monitoring

The society as a whole and regulators in specific are paying more and more attention to the negative influence of financial economic crime on the real economy. Examples of financial ec...

 Herakles en de Kerberos

Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruik...

 Terrorismefinanciering – de noodzaak van publiek-private samenwerking

Het is niet onbegrijpelijk dat terrorismefinanciering al een tijd hoog op de agenda staat, ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo heeft DNB in haar nieuwsbrief ...

 Veranderingen in landschap van verzekeringsdistributie bieden verzekeraars en adviseurs kansen om de dienstverlening aan klanten te verbeteren

De afgelopen jaren hebben onder meer het provisieverbod en technologische ontwikkelingen het bedrijfsmodel van verzekeraars, gevolmachtigd agenten, adviseurs en bemiddelaars

 FinTech & Wwft. Innovatie in het klantacceptatieproces: waarborgen en aandachtspunten

Innovatie in het klantacceptatieproces Financiële dienstverlening is de laatste jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Klanten worden tegenwoordig veelal online of mobiel bedien...

 Which digital innovations can enhance the combat of financial institutions to detect Financial Economic Crime?

Introduction The digitalization of banking not only opens up unprecedented opportunities for individuals and organizations to conduct their business, but also for the prevent...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (68)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...