Tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 5

De zaak-Delta Lloyd: consequenties voor compliance

mr. R.J. de Doelder en mr. dr. A.G. Mein*

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de recente uitspraken van de rechtbank Rotterdam over de bestuurlijke boete opgelegd aan Delta Lloyd en de aanwijzing tot heenzending van een prominent bestuurder van Delta Lloyd is een einde gekomen aan een slepend conflict tussen de financiële toezichthouder DNB en de verzekeraar. Nu het stof is opgetrokken maken wij de balans op. Wat is de betekenis van deze zaak voor het integriteitsbeleid van financiële ondernemingen en de rol van de compliance officer? Wij staan eerst stil bij de boete en de aanwijzing, om vervolgens mogelijke consequenties voor Compliance te beschrijven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J. de Doelder en mr. dr. A.G. Mein*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/12574

Verder in 2015 nr.5

 Redactioneel. Compliance & Toezicht

Het themanummer gaat dit keer over Compliance & Toezicht met weer een keur aan interessante artikelen. Tevens een persoonlijke noot van mijn kant. Na zo’n vijftien jaar heb i...

 De vroegtijdige publicatie van boetes door de AFM en DNB

Reeds vanaf de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) per 1 januari 2007 zijn de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’)...

 Multidisciplinair regulatory riskmanagement. Of hoe een financiële onderneming pro actief kan omgaan met toezicht door een multidisciplinaire coördinatie van communicatie met toezichthouders

Voor financiële ondernemingen zijn er, mede door de financiële crisis, meer en gedetailleerdere regels gekomen. Bijvoorbeeld over kapitaal, rapportages aan

 De zaak-Delta Lloyd: consequenties voor compliance

Met de recente uitspraken van de rechtbank Rotterdam over de bestuurlijke boete opgelegd aan Delta Lloyd en de aanwijzing tot heenzending van een prominent bestuurder van ...

 Europa’s financieel toezichthouder Steven Maijoor over de hervormingen in de financiële sector

De Europese financiële toezichthouder ESMA heeft de afgelopen vijf jaar voor een stroom aan nieuwe financiële regelgeving gezorgd. En kredietbeoordelaars, hedgefunds en deriv...

 (Her)toetsing op geschiktheid als drukmiddel

De vete tussen DNB en Delta Lloyd N.V. (Delta Lloyd) en Delta Lloyd Levensverzekering (Delta Lloyd Leven) heeft de gemoederen het afgelopen jaar behoorlijk bezighouden. Uit persberichten

 Over de evolutieleer, neoklassieke economie en de compliancefunctie

Deze column gaat over de evolutieleer, het gedachtegoed van neoklassieke economen en de compliancefunctie. Geen alledaagse combinatie van onderwerpen, zult u denken. En als ik niet tij...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 Kritisch over ... Vier jaar Code Banken. A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans, Vier jaar Code Banken -Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2015 (ISBN 978-94-6290-043-1)

Alleen al vanwege de documentatie van de zeer recente bancaire geschiedenis is deze uitgave belangrijk. De auteurs zijn verbonden aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (57)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...