Tijdschrift voor Compliance

2015 nr. 5

Inleiding

Redactioneel. Compliance & Toezicht

Raf Houben

Het themanummer gaat dit keer over Compliance & Toezicht met weer een keur aan interessante artikelen. Tevens een persoonlijke noot van mijn kant. Na zo’n vijftien jaar heb ik besloten om afscheid te nemen als redacteur van het TvCo. In het najaar van 2000 ben ik samen met Anton Den Hollander begonnen om dit tijdschrift op te zetten, eerst als hoofdredacteur en later als redacteur. Ik kan tevreden terugkijken op vijftien jaargangen. Een memorabele periode. Het eerste nummer van het TvCo werd uitgebracht in januari/februari 2001. In het FD werd er n... ...lees meer

Artikel

De vroegtijdige publicatie van boetes door de AFM en DNB

mr. G.P. Roth en mr. drs. M.R. Hosemann

Reeds vanaf de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) per 1 januari 2007 zijn de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) en De Nederlandsche Bank (‘DNB’), als uitgangspunt, verplicht om door hen opgelegde boetes openbaar te maken. Met name de zogenoemde ‘vroegtijdige’ openbaarmakingsplicht was niet onomstreden. Criticasters voerden onder meer aan dat de onschuldpresumptie (in de zin van art. 6 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens) er aan in de weg staat dat boetes ... abonneren of dit artikel kopen.

Multidisciplinair regulatory riskmanagement. Of hoe een financiële ondernemin...

mr. C.W.M. Vergouwen

Voor financiële ondernemingen zijn er, mede door de financiële crisis, meer en gedetailleerdere regels gekomen. Bijvoorbeeld over kapitaal, rapportages aan toezichthouders, disclosure-verplichtingen aan klanten en aan de maatschappij. Maar ook is er een bankierseed gekomen, gesanctioneerd door tuchtrecht en worden beleidsbepalers en het zogenaamde ‘tweede echelon’ getoetst en hertoetst door markttoezichthouders op geschiktheid en betrouwbaarheid. Toezichthouders, die zelf ook kritiek van de maatschappij te abonneren of dit artikel kopen.

De zaak-Delta Lloyd: consequenties voor compliance

mr. R.J. de Doelder en mr. dr. A.G. Mein*

Met de recente uitspraken van de rechtbank Rotterdam over de bestuurlijke boete opgelegd aan Delta Lloyd en de aanwijzing tot heenzending van een prominent bestuurder van Delta Lloyd is een einde gekomen aan een slepend conflict tussen de financiële toezichthouder DNB en de verzekeraar. Nu het stof is opgetrokken maken wij de balans op. Wat is de betekenis van deze zaak voor het integriteitsbeleid van financiële ondernemingen en de rol van de compliance officer? Wij staan eerst stil bij de boete en de aanwijzing, om vervolgens mogelijk... abonneren of dit artikel kopen.

(Her)toetsing op geschiktheid als drukmiddel

mr. G.J. Brugman*

De vete tussen DNB en Delta Lloyd N.V. (Delta Lloyd) en Delta Lloyd Levensverzekering (Delta Lloyd Leven) heeft de gemoederen het afgelopen jaar behoorlijk bezighouden. Uit persberichten blijkt de relatie tussen DNB en Delta Lloyd Groep sinds de financiële crisis te zijn vertroebeld. Eind vorig jaar kwam het echter tot een publieke confrontatie toen DNB Delta Lloyd Leven een forse boete oplegde voor het handelen op basis van vertrouwelijke informatie. Het betrof informatie over het voornemen van DNB om de rekenrente (Ultimate Forward Rate (UFR)) voor ve... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Europa’s financieel toezichthouder Steven Maijoor over de hervormingen in de ...

drs. D. Mijnheer*

De Europese financiële toezichthouder ESMA heeft de afgelopen vijf jaar voor een stroom aan nieuwe financiële regelgeving gezorgd. En kredietbeoordelaars, hedgefunds en derivatenhandelaren kwamen opeens onder Europees toezicht te staan. Volgens ESMA-voorzitter Steven Maijoor is het een logische reactie op de financiële crisis. ‘In de wereld van de haute finance is het hopeloos misgegaan.’ abonneren of dit artikel kopen.

Lessons Learned

S.W.B. Boerma RA (red.)*

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het virtuele conglomeraat Wilurn NV. Op deze manier wordt de anonimiteit gegarandeerd. U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redactie in te zenden. abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Vier jaar Code Banken. A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A....

prof. em. mr. A. Brack

Alleen al vanwege de documentatie van de zeer recente bancaire geschiedenis is deze uitgave belangrijk. De auteurs zijn verbonden aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam, meer speciaal aan het IVO (Instituut voor Ondernemingsrecht) Center for Financial Law and Governance. Zij zijn onafhankelijk, hebben geen positie in de onderzochte sector. Dat is voor de wetenschappelijke objectiviteit altijd belangrijk, maar wellicht nog meer in dit geval waarin we te maken hebben met een branche waar de organisaties, de banken, hun brancheorganis... abonneren of dit artikel kopen.

Over de evolutieleer, neoklassieke economie en de compliancefunctie

mr. drs. K. Raaijmakers*

Deze column gaat over de evolutieleer, het gedachtegoed van neoklassieke economen en de compliancefunctie. Geen alledaagse combinatie van onderwerpen, zult u denken. En als ik niet tijdens een uit de hand gelopen treinreis de overpeinzing had gehad die ten grondslag ligt aan deze column, had ik u zonder meer gelijk gegeven. Toch is er een gemene deler: zodra iets meer kost dan het oplevert, is het gedoemd te verdwijnen. Ik neem u even mee… abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (57)

dr. E.D. Karssing*

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en haar medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS