Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 4

Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. M. Lückerath-Rovers (c.s., red.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Wolters Kluwer 2016, ISBN 978 90 13 14022 4, XII+230 pp. inclusief bijlagen, waaronder een overzicht van auteurs en redactieleden. Ook verkrijgbaar als e-book

Prof em. mr. A. Brack

Vier hoogleraren vormen wederom de redactiecommissie van de zesde uitgave van dit jaarboek. Zij verzorgden met ruim twintig auteurs dit boek, dat bestaat uit veertien bijdragen, die hoofdstukken worden genoemd. Het aantal hoofdstukken is zo om en nabij het gebruikelijke aantal voor dit jaarboek. Wie een nieuwsgierige blik slaat op de inhoudsopgave, is waarschijnlijk meteen over de streep getrokken: de onderwerpen van de hoofdstukken zijn heel gevarieerd en maatschappelijk actueel. Alleen de opening al: ‘De toegevoegde

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

waarde van de RvC’ (pp. 1-14) door Frijns. Het is een serieus soort geschreven causerie over vier rollen van commissarissen bij vier verschillende organisatiemodellen. En aldus een prima appetizer voor andere bijdragen aan dit jaarboek. Neemt niet weg dat de auteur soms wat moeilijk te volgen is in zijn bespiegelingen, zoals waar hij vermoedelijk wil zeggen dat de toegevoegde waarde van de RvC afhankelijk is van wat de missie en de omgeving van de onderneming toelaten. Hij gebruikt alleen niet de woorden afhankelijk van, maar ‘contigent op’ (p. 4). Dat doet aan een Engelse uitdrukking denken.2 De bureauredactie3 wist het kennelijk ook niet, zoals ze wel meer heeft laten passeren.3 Meer dan in deze verzameling persoonlijke overpeinzingen en raadgevingen zit het bijzondere van deze bijdrage in de structuur, de methode die in dit verband navolging verdient. De onderscheiden vier rollen van de RvC: strategie, toezicht in enge zin, hoeder van de interne governance en werkgever, afgezet tegen de vier typen organisaties: de beursgenoteerde NV, de financiële instelling, het bedrijf met een dominante aandeelhouder en de zogenoemde ‘doelinstelling’ waarmee een semipublieke organisatie wordt bedoeld, levert zestien bruikbare archetypen op. Een goed voorstel volgt aan het slot: gebruik deze methodiek voor de indeling en inhoud van het jaarverslag van de RvC.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
Prof em. mr. A. Brack
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14451

Verder in 2017 nr.4

 Redactioneel. Corporate Governance Code

Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zak...

 De herziening van de Corporate Governance Code door de ogen van de aandeelhouder. Interview met Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag 2017 gaan stilstaan bij de nieuwe herziening van de Corporate Governance Code. VEB-directeur Paul Koster ziet echter bij veel ondern...

 Acht valkuilen voor kernwaarden

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te

 Comply or Explain? That’s the question!

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code van kracht gegaan, welke inmiddels moet zijn verankerd binnen beursgenoteerde organisaties. Begrippen als interne audit, ...

 Ondernemingsraad en toezichthouder – een kwestie van wennen?

1. OR en toezichthouder – kwestie van wennen? De afgelopen tijden is bij herhaling de rol van de interne toezichthouders (RvC of RvT) nadrukkelijk in de pers onder de a...

 De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse wetgeving en anderzijds de herziene Corporate Governance Code en de richtlijn 2013/34/EU

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat...

 Onbekend maakt onbemind: Corporate Governance en de Ethics & Compliance Officer

1. Introductie Het duurde even voordat ik als Ethics & Compliance Officer (ECO) interesse begon te krijgen voor corporate governance. Ten onrechte. Het doel van corporate governanc...

 Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursg...

 Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ...