Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 4

Acht valkuilen voor kernwaarden

Sicco Kuijper en Sofie Kemps

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te bedden of levend te houden. Met de komst van de nieuwe corporate governance code is dat veranderd. Met het belang dat in de nieuwe corporate governance code aan cultuur wordt gegeven, krijgen kernwaarden een prominente plaats binnen goed bestuur van organisaties. Van organisaties wordt verwacht dat zij waarden opstellen die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie. De waarden moeten in lijn zijn met de strategie, het bedrijfsmodel, de omgeving waarin de onderneming opereert en aansluiten bij de cultuur van de organisatie. De nieuwe code gaat zelfs nog een stap verder. Het bestuur wordt verantwoordelijk gesteld voor het inbedden, levend houden en naleven van de waarden. De verwachting is dat zij gedrag stimuleren dat aansluit bij de waarden door zelf het juiste voorbeeldgedrag te tonen. Tot slot wordt gevraagd om over de waarden en het naleven van de gedragscode te rapporteren in het bestuursverslag.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Sicco Kuijper en Sofie Kemps
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14444

Verder in 2017 nr.4

 Redactioneel. Corporate Governance Code

Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zak...

 De herziening van de Corporate Governance Code door de ogen van de aandeelhouder. Interview met Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag 2017 gaan stilstaan bij de nieuwe herziening van de Corporate Governance Code. VEB-directeur Paul Koster ziet echter bij veel ondern...

 Acht valkuilen voor kernwaarden

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te

 Comply or Explain? That’s the question!

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code van kracht gegaan, welke inmiddels moet zijn verankerd binnen beursgenoteerde organisaties. Begrippen als interne audit, ...

 Ondernemingsraad en toezichthouder – een kwestie van wennen?

1. OR en toezichthouder – kwestie van wennen? De afgelopen tijden is bij herhaling de rol van de interne toezichthouders (RvC of RvT) nadrukkelijk in de pers onder de a...

 De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse wetgeving en anderzijds de herziene Corporate Governance Code en de richtlijn 2013/34/EU

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat...

 Onbekend maakt onbemind: Corporate Governance en de Ethics & Compliance Officer

1. Introductie Het duurde even voordat ik als Ethics & Compliance Officer (ECO) interesse begon te krijgen voor corporate governance. Ten onrechte. Het doel van corporate governanc...

 Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursg...

 Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ...