Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 4

De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse wetgeving en anderzijds de herziene Corporate Governance Code en de richtlijn 2013/34/EU

mr. M.J.A. Verseveld

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat principes en best practice-bepalingen met betrekking tot de corporate governance van – kort gezegd – Nederlandse, beursgenoteerde naamloze vennootschappen (beursvennootschappen). 2 Vanaf het boekjaar 2017 dienen beursvennootschappen te rapporteren over de naleving van de herziene Code. Een wijziging ten opzichte van de Corporate Governance Code uit 2008 (de Code 2008) is de toevoeging van kwaliteitseisen aan de uitleg in het bestuursverslag bij afwijking van de Code (de kwaliteitseisen). Beursvennootschappen waren op grond van de wettelijk verankerde Code 2008 al verplicht om op grond van een variant op het ‘pas toe of leg uit’-principe in het jaarverslag (thans bestuursverslag) gemotiveerd opgave te doen van principes en best practice bepalingen van de Code 2008 die niet werden nageleefd.3 De kwaliteitseisen beogen de kwaliteit van deze uitleg te verbeteren door beursvennootschappen te laten motiveren op welke wijze is afgeweken van de Code, waarom is afgeweken en hoe de beslissing om af te wijken binnen de onderneming tot stand is gekomen. Ingeval een beursonderneming een bepaling van de Code niet heeft toegepast en in plaats hiervan een alternatieve maatregel heeft genomen, dient op grond van de kwaliteitseisen te worden gemotiveerd hoe deze bijdraagt aan de doelstellingen van de Code of een goede corporate governance van de onderneming.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.J.A. Verseveld
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14447

Verder in 2017 nr.4

 Redactioneel. Corporate Governance Code

Op 8 december afgelopen jaar zag de herziening van de Commissie van Manen van de Nederlandse Corporate Governance Code het licht. Volgens demissionair Minister Kamp van Economische Zak...

 De herziening van de Corporate Governance Code door de ogen van de aandeelhouder. Interview met Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters

Beursgenoteerde bedrijven moeten in hun jaarverslag 2017 gaan stilstaan bij de nieuwe herziening van de Corporate Governance Code. VEB-directeur Paul Koster ziet echter bij veel ondern...

 Acht valkuilen voor kernwaarden

Bedrijven zijn tot nu toe volledig vrij geweest met betrekking tot kernwaarden. Geen toezichthouder, regel of stakeholder die een bedrijf voorschreef om kernwaarden vast te stellen, in te

 Comply or Explain? That’s the question!

Per 1 januari 2017 is de nieuwe Corporate Governance Code van kracht gegaan, welke inmiddels moet zijn verankerd binnen beursgenoteerde organisaties. Begrippen als interne audit, ...

 Ondernemingsraad en toezichthouder – een kwestie van wennen?

1. OR en toezichthouder – kwestie van wennen? De afgelopen tijden is bij herhaling de rol van de interne toezichthouders (RvC of RvT) nadrukkelijk in de pers onder de a...

 De kloof tussen enerzijds het ‘pas toe of leg uit’-principe in de Nederlandse wetgeving en anderzijds de herziene Corporate Governance Code en de richtlijn 2013/34/EU

Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Monitoring Commissie) de herziene Corporate Governance Code (de Code) gepubliceerd.1 De Code bevat...

 Onbekend maakt onbemind: Corporate Governance en de Ethics & Compliance Officer

1. Introductie Het duurde even voordat ik als Ethics & Compliance Officer (ECO) interesse begon te krijgen voor corporate governance. Ten onrechte. Het doel van corporate governanc...

 Zelfevaluatie: een wettige en wenselijke must in de boardroom

Een adequate ‘zelfevaluatie’ binnen de raad van commissarissen (hierna: RvC) is nog altijd geen vanzelfsprekendheid, noch gemeengoed, zeker niet bij de grotere, beursg...

 Nalatigheid kan strafrechtelijke consequenties hebben voor bestuurders

De ‘license to operate’ en professionaliteit van diverse onder toezicht staande instellingen (instellingen) is de afgelopen periode door uiteenlopende incidenten ...