Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 4

De getemperde belofte van PSD2/XS2A

mr. J.L. Jonker en mr. B.M. Dijkmans van Gunst1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, en in toenemende mate online mede door de mogelijkheden die mobiele oplossingen bieden. Toch hebben banken nog steeds een leidende rol in het beheren en online tonen van onze rekeninggegevens en in de uitvoering van online betaaltransacties. Ondanks dat steeds meer niet-bancaire, technologie-gedreven bedrijven zich met hun nieuwe toepassingen richten op de online betaalmarkt. Sinds de introductie eind 2015 van de Herziene Richtlijn Betaaldiensten,[2] beter bekend als de PSD2, wordt echter voorspeld dat het einde in zicht is van de hegemonie van de banken in het online betalingsverkeer. Toegang tot betaalrekeningen voor aanbieders van rekeninginformatiediensten en betaalinitiatiediensten, beter bekend als ‘access to the account’ (XS2A), zijn daarbij de sleutelwoorden. Technologisch is die toegang al lang mogelijk, maar vanaf 2018 kan deze ook worden afgedwongen. Gaat PSD2/XS2A er inderdaad voor zorgen dat Bill Gates zijn gelijk haalt en dat de online betaalmarkt zoals wij die nu kennen onherkenbaar zal wijzigen?

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Achtergrond: PSD en nieuwe aanbieders

2. PSD2 en XS2A

3. Toegang tot welke rekeningen?

4. Wijze van toegang

5. Contractuele voorwaarden voor toegang toegestaan?

6. Enkele bijzonderheden bij rekeninginformatiediensten

7. Toestemming van de rekeninghouder

8. Wat nu als het allemaal fout gaat?

9. Conclusie en slotwoord

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.L. Jonker en mr. B.M. Dijkmans van Gunst1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14579

Verder in 2017 nr.4

 Blockchain my heart

Het Tijdschrift voor Internetrecht bestaat bijna 10 jaar. Het is bijna 9 jaar geleden dat The Times schreef over Chancellor on brink of second bailout for banks, vooral bekend omdat het verstopt wa...

 De getemperde belofte van PSD2/XS2A

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, e...

 Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken...

 Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene vero...

 Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (Formal Systems/Verum)1

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatie...

 Jurisprudentie

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470Strafrecht , Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 3...