Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 4

Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

mr. L. Mourcous en mr. M. Weij1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken te verwerken gekregen en ook de Nederlandse rechter heeft zich meerdere malen moeten buigen over de invulling van het recht om vergeten te worden. In dit artikel maken wij de balans op van drie jaar rechtspraak nadien. Uit de rechtspraak blijkt dat toepassing van het Google Spain-arrest in de praktijk tot diverse implicaties en inconsequenties leidt, hetgeen in deze bijdrage verder uiteengezet wordt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het recht om vergeten te worden

2. Invulling aan de belangenafweging

3. Relevante factoren bij de belangenafweging

4. Onderscheid zoekresultaten en inhoud bronpagina’s

5. Verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens

6. De journalistieke exceptie

7. Reikwijdte van het verwijderingsverzoek

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L. Mourcous en mr. M. Weij1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14580

Verder in 2017 nr.4

 Blockchain my heart

Het Tijdschrift voor Internetrecht bestaat bijna 10 jaar. Het is bijna 9 jaar geleden dat The Times schreef over Chancellor on brink of second bailout for banks, vooral bekend omdat het verstopt wa...

 De getemperde belofte van PSD2/XS2A

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, e...

 Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken...

 Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene vero...

 Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (Formal Systems/Verum)1

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatie...

 Jurisprudentie

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470Strafrecht , Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 3...