Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 4

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470

Strafrecht, Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 326 Sr

De verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan smaadschrift en belediging jegens het slachtoffer door een foto met begeleidend bericht, alsmede meerdere beledigende teksten op verdachtes Twitteraccount te plaatsen. Daarmee heeft hij de eer en/of goede naam van het slachtoffer aangetast. De beledigende berichten zijn naar het oordeel van het hof grof en respectloos en moeten voor het slachtoffer bijzonder grievend zijn geweest. Daar komt bij dat Twitter een medium is met een zeer groot bereik. Dergelijke Twitterberichten kunnen nog lang circuleren op het internet en een zeer nadelige invloed hebben op slachtoffers.

Daarnaast heeft de verdachte gepoogd een bankinstelling op te lichten door gebruik te maken...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Strafrecht, Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 326 Sr

Sociaal zekerheidsrecht, advertenties op internet, sexbranche, medicijnen via internet

Onrechtmatige uiting, bezoekersaantallen website, bewijslast, verzwaarde stelplicht, hoogte schade

Bestuursrecht, blog, nieuwsberichten, Wet hergebruik overheidsinformatie, Who, kwade trouw

Strafrecht, Skype, chatten, afdreiging, filmpje op internet, art. 318 Sr

Verbintenissenrecht, domeinnaam, handelsnaam

Auteursrecht, downloaden, thuiskopievergoeding, gratis abonnement, betaald abonnement, betaling uit reclame-inkomsten

Belastingrecht, kansspel via internet, gokken via internet, internetpoker, kansspelbelasting, vrijheid van dienstenverkeer, vestigingsplaats dienstaanbieder

Strafrecht, Facebook, opruiïng, art. 131 Sr

Merkenrecht, website als reclame-inspanning, gerichtheid van website, bezoekersaantallen van websites

Belastingrecht, telecommunicatiedienst, verstrekken van data en beeldmateriaal door een buitenlandse aanbieder, kansspelen via internet, vrijstelling, art. 11 Wet OB

Strafrecht, foto op internet, filmpje op internet, Pollepel-arrest, verkrachting, bedreiging, kinderporno, art. 240a Sr, art. 240b Sr, art. 242 Sr, art. 244 Sr, art. 245 Sr, art. 246 Sr, art. 284 Sr

Verbintenissenrecht, YouTube, CMS, content management system

Auteursrecht, website, auteursrecht op website, werk, objectieve elementen in een werk, werktoets

Sociaal zekerheidsrecht, internetbankieren, bankafschrift, pdf-bestand, Word-bestand, schermafdruk, foto van beeldscherm, art. 53a WWB

Onrechtmatige uiting, artikel op website, public figure, zakelijk bestaan

Doorgeven NAW-gegevens, Usenet, belangenafweging, Pessers/Lycos, maatschappelijke zorgvuldigheid, onrechtmatige daad, grootschalige inbreuk, belangenafweging, identificerende gegevens, privacybelang, auteursrecht, inbreuk op auteursrecht

Strafrecht, oplichting, valse hoedanigheid, volledig geautomatiseerd proces, subjectieve beleving, art. 326 Sr

Strafrecht, social media, kinderporno, dierenporno, naaktfoto’s, naaktfilmpjes, chantage, bedreiging, art. 139f Sr, art. 240b Sr, art. 246 Sr, art. 248a Sr

Belastingrecht, formulier op website, webformulier, digitale handtekening, machtiging, dubieuze werkwijze

Strafrecht, online gokken, aanbieden van gokgelegenheid, art. 1 WoK

Auteursrecht, website, echtscheiding, huwelijksgemeenschap, art. 26 Aw, art. 3:170 BW

Belastingrecht, Verklaring Arbeidsrelatie, VAR-verklaring, wuo, winst uit onderneming, automatische afgifte, vertrouwensbeginsel, art. 3.156 Wet IB 2001

Bestuursrecht, e-commerce, pakketreizen, onvermijdbare kosten, website als communicatiemiddel, art. 1.1 Whc

Strafrecht, Facebook, opruiïng, in gevaar brengen algemene veiligheid, terroristisch oogmerk, doodslag, moord art. 131 Sr, art. 132 Sr, art. 157 Sr, art. 176a Sr, art. 176b Sr, art. 288a Sr, art. 289 Sr, art. 289a Sr

Strafrecht, handel in medicijnen via internet, art. 2 Opiumwet, art. 3 Opiumwet, art. 10 Opiumwet, art. 11 Opiumwet

Merkenrecht, publicatie op website van EUIPO, merkaanvraag, Erfolgsort, voorzienbaar gevolg, art. 6 Rv

Onrechtmatige uiting, website, bevoegde rechter, toepasselijk recht, eDate advertising-arrest, art. 4 Rome II, art. 6:162 BW

Strafrecht, kinderporno, foto’s op internet, filmpjes op internet, Whatsapp, grooming, art. 240b Sr, art. 247 Sr, art. 248b Sr, art. 248e Sr

Strafrecht, kinderporno, filmpje op internet, tienerseks, art. 240b Sr

Auteursrecht, e-books, digitale kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken, distributierecht, uitputting, toestemming, reproductiehandelingen, art. 2 Auteursrechtrichtlijn, art. 4 Auteursrechtrichtlijn,

Belastingrecht, internetpoker, vestiging binnen de EU, daadwerkelijke uitoefening van economische activiteiten, real money games, end user license agreement, art. 56 VWEU

Bestuursrecht, online gokken, aanbieden van online kansspelen

Bestuursrecht, diergeneesmiddelen via internet, dierenarts, diagnosestelling, nazorg, art. 9a.5 Regeling diergeneeskundigen

Belastingsrecht, internetpoker, kansspelbelasting, vrijheid van diensten, plaats waar dienst wordt verricht, art. 56 VWEU

Domeinnaam, handelsnaam, verwarring, Google

Onrechtmatige uiting, Facebook, stemmingmakerij, persoonlijke mening, vrijheid van meningsuiting

Sociaal zekerheidsrecht, DigiD, identiteit, klachtenformulier, e-mail, toegang tot internet, art. 6:5 Awb

Onrechtmatige uiting, contactverbod

Strafrecht, seksadvertentie op internet, smaadschrift, art. 261 Sr

Strafrecht, email, Facebook, uiting op website, smaadschrift, eenvoudige belediging, belaging, afdreiging, art. 261 Sr, art. 266 Sr, art. 285 Sr, art. 285b Sr

Onrechtmatige uiting, Facebook, eenzijdige informatie, internetforum

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14583

Verder in 2017 nr.4

 Blockchain my heart

Het Tijdschrift voor Internetrecht bestaat bijna 10 jaar. Het is bijna 9 jaar geleden dat The Times schreef over Chancellor on brink of second bailout for banks, vooral bekend omdat het verstopt wa...

 De getemperde belofte van PSD2/XS2A

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, e...

 Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken...

 Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene vero...

 Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (Formal Systems/Verum)1

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatie...

 Jurisprudentie

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470Strafrecht , Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 3...