Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 4

Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

mr. dr. B.W. Schermer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene verordening gegevensbescherming voor overheid en bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Hun voorlichting is met name gericht op de torenhoge boetes en de uitgebreide plichten voor de verantwoordelijke (zoals de registerplicht, de DPO en de verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordeling). Maar de 173 overwegingen en 99 artikelen van de AVG bevatten tal van vergaande rechten en plichten waar maar weinig aandacht voor is. Van al deze onderbelichte rechten en plichten is het recht op overdraagbaarheid van gegevens naar mijn smaak het recht dat het meeste impact gaat het hebben.

De overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit), vastgelegd in art. 20 AVG, is het recht van de betrokkene om een kopie van de door hem aan de verantwoordelijke verstrekte gegevens te krijgen ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. The good

2. The bad

3. The ugly

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. B.W. Schermer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14581

Verder in 2017 nr.4

 Blockchain my heart

Het Tijdschrift voor Internetrecht bestaat bijna 10 jaar. Het is bijna 9 jaar geleden dat The Times schreef over Chancellor on brink of second bailout for banks, vooral bekend omdat het verstopt wa...

 De getemperde belofte van PSD2/XS2A

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, e...

 Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken...

 Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene vero...

 Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (Formal Systems/Verum)1

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatie...

 Jurisprudentie

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470Strafrecht , Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 3...