Tijdschrift voor Internetrecht

2017 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Inleiding

Blockchain my heart

mr. A.R. Lodder

Het Tijdschrift voor Internetrecht bestaat bijna 10 jaar. Het is bijna 9 jaar geleden dat The Times schreef over Chancellor on brink of second bailout for banks, vooral bekend omdat het verstopt was in het eerste door Nakamoto geminde block van bitcoin. De bankencrises de jaren daaraan voorafgaand waren een belangrijke inspiratie om met een alternatief te komen voor geld. Het is ironisch, of zo je wilt deprimerend, dat de blockchain technologie, die ten grondslag ligt aan bitcoin, momenteel ook door banke... ...lees meer

Artikel

De getemperde belofte van PSD2/XS2A

mr. J.L. Jonker en mr. B.M. Dijkmans van Gunst1

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, en in toenemende mate online mede door de mogelijkheden die mobiele oplossingen bieden. Toch hebben banken nog steeds een leidende rol in het beheren en online tonen van onze rekeninggegevens en in de uitvoering van online betaaltransacties. Ondanks dat steeds meer niet-bancaire, technologie-gedreven bedrijven zich met hun nieuwe toepassingen richten op de online betaalmarkt. Sinds de introductie e... abonneren of dit artikel kopen.

Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse re...

mr. L. Mourcous en mr. M. Weij1

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken te verwerken gekregen en ook de Nederlandse rechter heeft zich meerdere malen moeten buigen over de invulling van het recht om vergeten te worden. In dit artikel maken wij de balans op van drie jaar rechtspraak nadien. Uit de rechtspraak blijkt dat toepassing van het Google Spain-arrest in de praktijk tot diverse implicaties en inconsequenties leidt, hetgeen in deze bijdrage verder uiteengezet wo... abonneren of dit artikel kopen.

Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

mr. dr. B.W. Schermer1

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene verordening gegevensbescherming voor overheid en bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. Hun voorlichting is met name gericht op de torenhoge boetes en de uitgebreide plichten voor de verantwoordelijke (zoals de registerplicht, de DPO en de verplichte gegevensbeschermingseffectbeoordeling). Maar de 173 overwegingen en 99 artikelen van de AVG bevatten tal van vergaande rechten en plichten waar m... abonneren of dit artikel kopen.

Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (...

mr. H. Struik2

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatierechten en bijbehorende beperkingen in de context van SaaS of cloud-gebruik. Die exploitatierechten zijn drieërlei: (i) het reproductierecht (met als voornaamste beperking: de gebruiksbevoegdheid voor de ‘rechtmatige verkrijger’), (ii) het recht tot ‘terbeschikkingstelling aan het publiek’ en (iii) het distributierecht (met als beperking: de uitputting).[3] De Softwarerichtlijn ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470Strafrecht , Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 326 SrDe verdachte heeft zich op de bewezenverklaarde wijze schuldig gemaakt aan smaadschrift en belediging jegens het slachtoffer door een foto met begeleidend bericht, alsmede meerdere beledigende teksten op verdachtes Twitteraccount te plaatsen. Daarmee heeft hij de eer en/of goede naam van het slachtoffer aangetast. De beledigende berichten zijn n... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalPublicatie CybersecuritywetOp 3 augustus 2017 is de Wet van 25 juli 2017, houdende regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) gepubliceerd. De wet implementeert Richtlijn (EU) 2016/1148 inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. De richtlijn dient uiterlijk 9 mei 2018 te zijn geïmplementeerd.De wet... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

DigiD, Idensys of iDIN? Burgers zien door de bomen het bos niet meerMobiel.nl is een van de eerste webshops in Nederland waar het mogelijk is om je te identificeren met iDIN. Ook zorgverzekeraar ONVZ is om. En bij de Belastingdienst kun je kiezen: DigiD, iDin of Idensys. Op initiatief van de overheid is een zogenaamd ‘eID-stelsel’ geïntroduceerd. Dit zou het voor burgers makkelijker moeten maken om via één stelsel in te loggen bij de overheid én in het bedrijfsleven. Uit een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken blijkt echter d... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS