Tijdschrift voor Internetrecht 2017 nr. 4

Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (Formal Systems/Verum)1

mr. H. Struik2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn1 2

Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatierechten en bijbehorende beperkingen in de context van SaaS of cloud-gebruik.

Die exploitatierechten zijn drieërlei: (i) het reproductierecht (met als voornaamste beperking: de gebruiksbevoegdheid voor de ‘rechtmatige verkrijger’), (ii) het recht tot ‘terbeschikkingstelling aan het publiek’ en (iii) het distributierecht (met als beperking: de uitputting).3 De Softwarerichtlijn (hierna: SWRl.)4 kent in hoofdzaak, net als de Nederlandse Auteurswet (hierna: Aw), slechts een indeling in tweeën: het reproductierecht (in de Aw: recht van verveelvoudiging) en het recht tot ‘elke vorm van distributie’ (in de Aw: recht van openbaarmaking). Het terbeschikkingstellingsrecht wordt in de SWRl. dus niet afzonderlijk geregeld, maar het is aannemelijk dat deze bevoegdheid is begrepen...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]

2. Feiten

3. Uitputting voor exemplaar, niet voor licentierecht

4. Eigen exemplaar vernietigen?

5. Cloud-gebruik en uitputting

6. Cloud-gebruik en terbeschikkingstellingsrecht

7. Cloud-gebruik en reproductierecht

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. H. Struik2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/14582

Verder in 2017 nr.4

 Blockchain my heart

Het Tijdschrift voor Internetrecht bestaat bijna 10 jaar. Het is bijna 9 jaar geleden dat The Times schreef over Chancellor on brink of second bailout for banks, vooral bekend omdat het verstopt wa...

 De getemperde belofte van PSD2/XS2A

‘Banking is necessary, banks are not’, aldus Bill Gates midden jaren ’90. Inmiddels zijn twee decennia verstreken en vindt een substantieel deel van onze betaaltransacties elektronisch plaats, e...

 Drie jaar het recht om vergeten te worden: een analyse van de Nederlandse rechtspraak

Inmiddels is het ruim drie jaar geleden dat het belangwekkende Google Spain-arrest is gewezen over het recht om vergeten te worden. Sindsdien heeft Google een groot aantal verwijderingsverzoeken...

 Dataportabiliteit: the good, the bad and the ugly

De toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is minder dan een jaar weg. Advocatenkantoren en consultancy bureaus zijn ondertussen druk bezig de risico’s van de Algemene vero...

 Auteursrecht en cloud-gebruik - Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 10 maart 2017 (Formal Systems/Verum)1

1. Exploitatierechten in de Softwarerichtlijn[1][2]Deze uitspraak biedt een interessante casus, waarin de moeilijkste vragen betrekking hebben op de reikwijdte van de auteursrechtelijke exploitatie...

 Jurisprudentie

102. Gerechtshof Den Haag 2 mei 2017 (Naziwijf), ECLI:NL:GHDHA:2017:1470Strafrecht , Twitter, smaadschrift, belediging, bereik, oplichting, valsheid in geschrifte, art. 225 Sr., art. 261 Sr., art. 3...