Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 6

Naar een duurzame trustsector. Het gaat niet alleen om de wet

mr. P.J.A. Wilbrink en mr. B. Bloemink

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De trustsector staat er niet goed op in de snel veranderende maatschappelijke opinie. Wat vroeger ‘slim’ was is nu niet meer acceptabel. Trust staat synoniem voor belastingontduiking, witwassen en het afschermen van dubieuze karakters. Dit in een sector die mogelijk is gemaakt met door de overheid opgestelde belastingwetten, verdragen en met dienstverlening door ondernemingen die een vergunning hebben van DNB. Veelal wordt door marktpartijen formeel langs de wet gelopen; ‘als er in de wet niet staat dat het niet mag dan mag het wel’. Door opzet, omzetdoelstellingen en achteloosheid zijn cliënten met dubieuze bedoelingen bediend. Net zo goed als dat niet elke bank dubieuze derivaten verkoopt aan kleine ondernemers is echter ook niet elk trustkantoor onderdeel van schimmige belastingconstructies.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.J.A. Wilbrink en mr. B. Bloemink
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14608

Verder in 2017 nr.6

 Redactioneel. Offshore

Sinds de publicatie van de Offshore Leaks in 2013 is er veel aandacht voor het blootleggen van wereldwijde structuren om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Onthullingen kwamen v...

 Compliance & het fenomeen van de offshore wereld

De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en ...

 Belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale concerns – waar ligt de ‘grens’?

Al jaren wordt in de media aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals. Onthullingen in Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en meest recent...

 De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrij...

 Achter de schermen bij de Panama Papers (en belastingontwijking). Interview met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis

Jan Kleinnijenhuis maakte als journalist deel uit van het internationale samenwerkingsverband dat de Panama Papers doorpluisde. Hij stuitte op een aaneenschakeling van bankmedewerkers,...

 Over internationale belastingontwijking, de rol van landen en een blik op de toekomst. Interview met mr. M.F. Nouwen1

Vanuit welke hoedanigheid houd je je bezig met onderzoek naar belastingontwijking? ‘Aan de Universiteit van Amsterdam doe ik promotieonderzoek naar het werk en de ...

 Naar een duurzame trustsector. Het gaat niet alleen om de wet

De trustsector staat er niet goed op in de snel veranderende maatschappelijke opinie. Wat vroeger ‘slim’ was is nu niet meer acceptabel. Trust staat synoniem voor bela...

 Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s

In november 2017 stond in het Financieele Dagblad en op Follow the Money dat ING heeft besloten om grotendeels te stoppen met de dienstverlening aan de Nederlandse trustsector.1 V...

 Kritisch over ... een proefschrift en een preadvies

I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt, serie Onderneming en Recht, deel 101, Deventer: Wolters ...

 Middagcursus. Wwft: toepassing in de praktijk

Inhoud en resultaatDe cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:• Veri