Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 6

Belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale concerns – waar ligt de ‘grens’?

mr. B.R. Zoetmulder en mr. Y.H. Stouthart

Al jaren wordt in de media aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals. Onthullingen in Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en meest recentelijk Paradise Papers alsmede de EU staatssteunprocedures tegen bedrijven als Starbucks, Amazon en Apple hebben wereldwijd tot ophef geleid. Het kan met recht ook politiek een hot item worden genoemd. In november 2012 werd het Base Erosion and Profit Shifting (‘BEPS’) project aangekondigd in de G20 vergadering en in oktober 2015 publiceerde de OESO

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

al haar BEPS eindrapporten. Daarmee is voor veel landen de implementatiefase van de strijd tegen agressieve belastingplanning en ongewenste belastingontwijking begonnen. Het multilateraal instrument (‘MLI’), dat speciaal daarvoor is ontworpen, is door Nederland en reeds bijna 70 andere landen ondertekend en treedt naar verwachting op zijn vroegst vanaf 1 januari 2019 in werking. Het MLI heeft tot doel om in ruim 2.000 bilaterale belastingverdragen bepalingen op te nemen die ongewenst gebruik ervan tegengaan. In 2016 en 2017 zijn daarenboven twee Europese anti-misbruik richtlijnen aangenomen (‘ATAD 1’ en ‘ATAD 2’) die verplichtingen opleggen aan EU lidstaten om bepaalde anti-BEPS maatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving, waardoor onder andere dubbele niet-belastingheffing wordt tegengegaan. Ook in de Nederlandse politiek is veel aandacht voor belastingontwijking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies (‘POFC’) die afgelopen juni haar zittingen hield om meer over dit thema te weten te komen.1 In dit artikel gaan wij in op de vraag of bij het geven van fiscaal advies een ‘grens’ geformuleerd kan worden tussen belastingoptimalisatie en agressieve belastingplanning. Daartoe bespreken wij eerst in onderdeel 2 de begrippen belastingontwijking, belastingontduiking, agressieve belastingplanning en belastingoptimalisatie. In onderdeel 3 beschouwen wij de rol van de belastingadviseur en tasten we de mogelijke grenzen aan het belastingadvies af. In onderdeel 4 wordt een en ander aan de hand van een veel voorkomende casuspositie geïllustreerd. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B.R. Zoetmulder en mr. Y.H. Stouthart
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14604

Verder in 2017 nr.6

 Redactioneel. Offshore

Sinds de publicatie van de Offshore Leaks in 2013 is er veel aandacht voor het blootleggen van wereldwijde structuren om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Onthullingen kwamen v...

 Compliance & het fenomeen van de offshore wereld

De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en ...

 Belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale concerns – waar ligt de ‘grens’?

Al jaren wordt in de media aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals. Onthullingen in Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en meest recent...

 De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrij...

 Achter de schermen bij de Panama Papers (en belastingontwijking). Interview met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis

Jan Kleinnijenhuis maakte als journalist deel uit van het internationale samenwerkingsverband dat de Panama Papers doorpluisde. Hij stuitte op een aaneenschakeling van bankmedewerkers,...

 Over internationale belastingontwijking, de rol van landen en een blik op de toekomst. Interview met mr. M.F. Nouwen1

Vanuit welke hoedanigheid houd je je bezig met onderzoek naar belastingontwijking? ‘Aan de Universiteit van Amsterdam doe ik promotieonderzoek naar het werk en de ...

 Naar een duurzame trustsector. Het gaat niet alleen om de wet

De trustsector staat er niet goed op in de snel veranderende maatschappelijke opinie. Wat vroeger ‘slim’ was is nu niet meer acceptabel. Trust staat synoniem voor bela...

 Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s

In november 2017 stond in het Financieele Dagblad en op Follow the Money dat ING heeft besloten om grotendeels te stoppen met de dienstverlening aan de Nederlandse trustsector.1 V...

 Kritisch over ... een proefschrift en een preadvies

I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt, serie Onderneming en Recht, deel 101, Deventer: Wolters ...

 Middagcursus. Wwft: toepassing in de praktijk

Inhoud en resultaatDe cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:• Veri