Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 6

De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland

A. Th. Akse

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrijven. Instellingen die in het financieel economische verkeer een evident nadrukkelijke rol hebben of een bij wet bepaalde functie uitoefenen, melden ongebruikelijke transacties op basis van de meldplicht opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De FIUNederland analyseert deze meldingen en verklaart ze, als daar aanleiding toe is, verdacht. Onder de meldende instellingen vallen onder meer trustkantoren, het notariaat, accountantskantoren en vastgoedmakelaars. De FIU-Nederland ontvangt jaarlijks enkele honderdduizenden ongebruikelijke transacties van 26 meldgroepen. In dit artikel ga ik in op de meest voorkomende verhullingsstructuren en de bestrijding daarvan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
A. Th. Akse
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14605

Verder in 2017 nr.6

 Redactioneel. Offshore

Sinds de publicatie van de Offshore Leaks in 2013 is er veel aandacht voor het blootleggen van wereldwijde structuren om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Onthullingen kwamen v...

 Compliance & het fenomeen van de offshore wereld

De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en ...

 Belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale concerns – waar ligt de ‘grens’?

Al jaren wordt in de media aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals. Onthullingen in Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en meest recent...

 De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrij...

 Achter de schermen bij de Panama Papers (en belastingontwijking). Interview met Trouw-journalist Jan Kleinnijenhuis

Jan Kleinnijenhuis maakte als journalist deel uit van het internationale samenwerkingsverband dat de Panama Papers doorpluisde. Hij stuitte op een aaneenschakeling van bankmedewerkers,...

 Over internationale belastingontwijking, de rol van landen en een blik op de toekomst. Interview met mr. M.F. Nouwen1

Vanuit welke hoedanigheid houd je je bezig met onderzoek naar belastingontwijking? ‘Aan de Universiteit van Amsterdam doe ik promotieonderzoek naar het werk en de ...

 Naar een duurzame trustsector. Het gaat niet alleen om de wet

De trustsector staat er niet goed op in de snel veranderende maatschappelijke opinie. Wat vroeger ‘slim’ was is nu niet meer acceptabel. Trust staat synoniem voor bela...

 Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s

In november 2017 stond in het Financieele Dagblad en op Follow the Money dat ING heeft besloten om grotendeels te stoppen met de dienstverlening aan de Nederlandse trustsector.1 V...

 Kritisch over ... een proefschrift en een preadvies

I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt, serie Onderneming en Recht, deel 101, Deventer: Wolters ...

 Middagcursus. Wwft: toepassing in de praktijk

Inhoud en resultaatDe cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:• Veri