Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2017 nr. 6

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Redactioneel. Offshore

Frank Segers

Sinds de publicatie van de Offshore Leaks in 2013 is er veel aandacht voor het blootleggen van wereldwijde structuren om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Onthullingen kwamen via SwissLeaks (Zwitserse bankgegevens HSBC), LuxLeaks (belastingafspraken met multinationals in Luxemburg), Panama Papers (administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca) en de BahamaLeaks (bedrijfsregister Bahama’s). Recentelijk zijn daar de Paradise Papers met een indrukwekkend aantal van 13,4 miljoen documenten bij gekomen. Desalniettemin lijkt ... ...lees meer

Artikel

Compliance & het fenomeen van de offshore wereld

mr. dr. T.J van Koningsveld

De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met witwassen en sanctiewetgeving ligt ver achter ons. Vandaag de dag moet u ook in staat zijn om fiscale risico’s te onderkennen, weten wanneer het om fiscaal agressieve structuren gaat, wanneer er mogelijk sprake is van corruptiebetalingen en liefst ook nog weten welke risico’s er in specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de voetbalwereld zijn. Bij al deze risicogebieden speelt de... abonneren of dit artikel kopen.

Belastingoptimalisatie versus agressieve belastingplanning bij internationale...

mr. B.R. Zoetmulder en mr. Y.H. Stouthart

Al jaren wordt in de media aandacht besteed aan belastingontwijking door multinationals. Onthullingen in Offshoreleaks, Luxleaks, Swissleaks, Panama Papers en meest recentelijk Paradise Papers alsmede de EU staatssteunprocedures tegen bedrijven als Starbucks, Amazon en Apple hebben wereldwijd tot ophef geleid. Het kan met recht ook politiek een hot item worden genoemd. In november 2012 werd het Base Erosion and Profit Shifting (‘BEPS’) project aangekondigd in de G20 vergadering en in oktober 2015 publiceerde de OESO al haar BEPS eind... abonneren of dit artikel kopen.

De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland

A. Th. Akse

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrijven. Instellingen die in het financieel economische verkeer een evident nadrukkelijke rol hebben of een bij wet bepaalde functie uitoefenen, melden ongebruikelijke transacties op basis van de meldplicht opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De FIUNederland analyseert deze meldingen en verklaart ze, als daar aanlei... abonneren of dit artikel kopen.

Achter de schermen bij de Panama Papers (en belastingontwijking). Interview m...

drs. D. Mijnheer

Jan Kleinnijenhuis maakte als journalist deel uit van het internationale samenwerkingsverband dat de Panama Papers doorpluisde. Hij stuitte op een aaneenschakeling van bankmedewerkers, accountants, politici en fiscalisten die meewerken aan belastingontwijking. ‘Je zit eigenlijk buitenlandse belastingdiensten het gras voor de voeten weg te maaien. Per saldo wordt niemand er veel beter van.’ abonneren of dit artikel kopen.

Naar een duurzame trustsector. Het gaat niet alleen om de wet

mr. P.J.A. Wilbrink en mr. B. Bloemink

De trustsector staat er niet goed op in de snel veranderende maatschappelijke opinie. Wat vroeger ‘slim’ was is nu niet meer acceptabel. Trust staat synoniem voor belastingontduiking, witwassen en het afschermen van dubieuze karakters. Dit in een sector die mogelijk is gemaakt met door de overheid opgestelde belastingwetten, verdragen en met dienstverlening door ondernemingen die een vergunning hebben van DNB. Veelal wordt door marktpartijen formeel langs de wet gelopen; ‘als er in de wet niet staat dat het niet mag abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Over internationale belastingontwijking, de rol van landen en een blik op de ...

mr. F.T.G.J. Segers en mr. M. van Tongeren

Vanuit welke hoedanigheid houd je je bezig met onderzoek naar belastingontwijking? ‘Aan de Universiteit van Amsterdam doe ik promotieonderzoek naar het werk en de functionering van de Europese Gedragscodegroep als wapen in de strijd tegen schadelijke belastingconcurrentie. De rol van deze Brusselse politieke werkgroep is de laatste jaren, onder invloed van de internationale discussie over belastingontwijking, snel belangrijker geworden. De Groep bestaat voornamelijk uit ambtenaren van de EU-lidstaten. Z... abonneren of dit artikel kopen.

Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s

mr. drs. M.J. Bökkerink

In november 2017 stond in het Financieele Dagblad en op Follow the Money dat ING heeft besloten om grotendeels te stoppen met de dienstverlening aan de Nederlandse trustsector.1 Volgens de berichtgeving zou het gaan om 1750 doelvennootschappen die door trustkantoren beheerd worden. De bank heeft als reden gegeven dat de trustsector een hoger risicoprofiel kent dan andere sectoren, en daarmee niet langer past bij wat zij bereid is te aanvaarden. Ook vindt de bank dat zij bij die doelvennootschappen die alleen een bankrekening hebben geen &... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... een proefschrift en een preadvies

prof. em. mr Antoni Brack

I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt, serie Onderneming en Recht, deel 101, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (ISBN 978-90-13-14425-3, XVIII+455 pagina’s, incl. registers, € 90,75 incl. btw) abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS