Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 1

Risicomanagement versus compliance

Lourens van der Linden MRM*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Risicomanagement en compliance zijn twee onderwerpen die bij vrijwel elke organisatie hoog op de agenda staan en waarmee elke compliance professional tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden steeds nadrukkelijker wordt geconfronteerd. Doel van dit artikel is om stil te staan bij de evolutie die zowel het compliance- als risicomanagement vakgebied doormaken. Vanuit het thema van deze editie ligt de nadruk op de evolutie van risicomanagement. In dit artikel wordt inzage gegeven in de evolutie die het risicomanagement model COSO in de periode 2004-2017 heeft doorgemaakt. Daarnaast wordt in dit artikel aandacht besteed aan de koppeling tussen wet- en regelgeving en risicomanagement. We kijken naar de impact die de Amerikaanse Sarbanes-Oxley wet (SOx), de Europese Richtlijn Solvency II en de Wet op het financieel toezicht (Wft) op risicomanagement hebben. Met enkele voorbeelden vanuit ‘rule based’ of ‘principle based’ wetgeving, wordt duidelijk hoe risicomanagement een positieve rol kan spelen en wat de voordelen voor een organisatie zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Lourens van der Linden MRM*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14789

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Werking wet- en regelgeving, goed risicobeheer

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2018 nr.1

 Redactioneel. Actualiteiten

Het thema van dit eerste nummer van 2018 is ‘Actualiteiten’. Breder kan een thema bijna niet zijn. Compliance is immers altijd om ons heen, in werk en privé, en daarmee a...

 ‘Soft controls: hard to comply’

‘The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change; until we ...

 Hoe het Expertisecentrum van de AFM toezicht houdt op cultuur en gedrag. Interview met Frans de Weert en Céline Christensen van het Expertisecentrum

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten is twee jaar geleden uitgebreid met het Expertisecentrum, dat onderzoek moet doen naar onder meer cultuur en gedrag bij financi&e...

 De Neutralisatiewekker

Door compliance-afdelingen en toezichthouders wordt steeds meer aandacht besteed aan neutralisaties, ook wel rationalisaties en amoralisaties genoemd. Enerzijds komt dit door...

 De vierde Europese anti-witwasrichtlijn: Compliance met een snufje risicomanagement

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangsp...

 CIRA. Cliëntintegriteitsrisicoanalyse

Eén van de aanstaande wijzigingen die de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn1 (Vierde AWWR) met zich meebrengt is de versterkte risicobenadering die onder meer uitvoering behoe...

 Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of crypt...

 Betekenis van interne beheersing voor compliance in de fiscaliteit

In deze bijdrage zullen wij de toegenomen rol van interne beheersing om te komen tot meer of betere compliance met fiscale wet- en regelgeving bespreken. Onder fiscale com...

 Critical success factors for multinationals in monitoring their ethics and compliance programs

Introduction In the last decades companies have paid a huge price for not being compliant, for behaving in an unethical way. The risks have multiplied over the last decades with increa...

 Ontwikkelingen in de Wft van de corporate governance normen en de onafhankelijke sleutelfunctie

en samenvatting Aan de persoon, organisatie en bedrijfsvoering van een bank of verzekeraar (of andere financiële onderneming) worden normen gesteld. De belangrijkste ont...