Tijdschrift voor Compliance

2018 nr. 1

Inleiding

Redactioneel. Actualiteiten

Cati Langendijk

Het thema van dit eerste nummer van 2018 is ‘Actualiteiten’. Breder kan een thema bijna niet zijn. Compliance is immers altijd om ons heen, in werk en privé, en daarmee altijd actueel. Bij de besprekingen hoe en waarmee dit nummer te vullen is dan ook een breed scala aan onderwerpen voorbij gekomen. De redactie had de schone taak om een rode lijn in de onderwerpen aan te brengen die recht deed aan het thema. Want wat houdt de compliance professional van vandaag bezig, in welke mate verandert de rol van compliance en welke ontwikkelingen in... ...lees meer

Artikel

‘Soft controls: hard to comply’

H. van Bruggen AA, G. Ferreira da Cruz Catarrinho & dr. C. van Putten*

‘The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change; until we notice how failing to notice shapes our thoughts and deeds.’ R.D. Laing (1927-1989, Schots psychiater) De uitspraak van de Schotse psychiater Laing hierboven beschrijft dat onze gedachten en daden worden beperkt door hetgeen we niet in staat zijn waar te nemen. Acties om te veranderen kunnen pas worden ingezet als we signaleren en erkennen dat onze ged... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe het Expertisecentrum van de AFM toezicht houdt op cultuur en gedrag. Inte...

drs. D. Mijnheer

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten is twee jaar geleden uitgebreid met het Expertisecentrum, dat onderzoek moet doen naar onder meer cultuur en gedrag bij financiële instellingen. Onderzoekers en wetenschappers ontwikkelen er methoden voor beter preventief toezicht. Het meest recente aandachtspunt van het nieuwe AFMonderdeel zijn blinde vlekken in organisaties bij de besluitvorming. ‘Die kunnen ertoe leiden dat het klantbelang over het hoofd wordt gezien.’ abonneren of dit artikel kopen.

De Neutralisatiewekker

prof. dr. Muel Kaptein en drs. Martien van Helvoort MPM*

Door compliance-afdelingen en toezichthouders wordt steeds meer aandacht besteed aan neutralisaties, ook wel rationalisaties en amoralisaties genoemd. Enerzijds komt dit doordat er binnen deze gremia meer aandacht ontstaat voor gedrag als (mede)oorzaak van compliance- incidenten en daarmee als aangrijpingspunt voor de verbetering van het compliance niveau van organisaties. Anderzijds komt dit door het toegenomen inzicht dat goede regulering niet voldoende is voor compliant gedrag: overtreders weten meestal heel goed wat ze overtreden, maar bed... abonneren of dit artikel kopen.

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn: Compliance met een snufje risicomana...

mr. drs. P. Steenwijk RO*

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangspunten en eisen van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn beoogt een aantal knelpunten en tekortkomingen van de eerdere Europese regelgeving op te lossen. De misschien wel meest relevante verandering van de nieuwe richtlijn is de verplichte hantering van de risicogerichte benadering van het witwassen op drie niveaus: door de lidstaten, door de verschillend... abonneren of dit artikel kopen.

CIRA. Cliëntintegriteitsrisicoanalyse

mr. M. Musa Elmas CCP*

Eén van de aanstaande wijzigingen die de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn1 (Vierde AWWR) met zich meebrengt is de versterkte risicobenadering die onder meer uitvoering behoeft door private instellingen. De risicobenadering is in de Nederlandse wetgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), thans gangbaar. Dit geldt bovenal voor toezichthouders en instellingen die vallen onder de reikwijdte van de Wwft. Desalniettemin zal de versterkte risicobenadering impact hebben op de praktijk van private instelli... abonneren of dit artikel kopen.

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

mr. drs. M. van Eersel en mr. A. B. Schoonbeek*

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.1 Dit proces versterkt zichzelf door het abonneren of dit artikel kopen.

Betekenis van interne beheersing voor compliance in de fiscaliteit

mr. drs. R. Hein en prof. mr. dr. R. Russo

In deze bijdrage zullen wij de toegenomen rol van interne beheersing om te komen tot meer of betere compliance met fiscale wet- en regelgeving bespreken. Onder fiscale compliance verstaan wij het door een belastingplichtige vrijwillig voldoen aan wet- en regelgeving. Geheel vrijwillig is dit natuurlijk niet, het gaat immers om wettelijke verplichtingen, maar in dit verband doelt men meer op het voldoen zonder directe toepassing van dwang- en strafmaatregelen. Overigens zijn wij van mening dat interne beheersing gericht op compliance in enge abonneren of dit artikel kopen.

Critical success factors for multinationals in monitoring their ethics and co...

Helene Millenaar*

Introduction In the last decades companies have paid a huge price for not being compliant, for behaving in an unethical way. The risks have multiplied over the last decades with increasing complex legislation and ever-increasing fines and reputational damages for companies following corporate scandals. To motivate their employees to do the right thing and to avoid corporate scandals, companies must build a business case in which ethics form part of a company’s corporate culture. Nowadays customers, employees, investors, other stakeholders and regu... abonneren of dit artikel kopen.

Ontwikkelingen in de Wft van de corporate governance normen en de onafhankeli...

prof. dr. R.J. Schotsman*

en samenvatting Aan de persoon, organisatie en bedrijfsvoering van een bank of verzekeraar (of andere financiële onderneming) worden normen gesteld. De belangrijkste ontwikkeling is dat op dit vlak van corporate governance de publiekrechtelijke normen sinds de kredietcrisis van 2008 sterk aan betekenis hebben gewonnen. Naast het Burgerlijk Wetboek (BW) hebben we nu steeds meer te maken met het Europees en het Nederlands financieel recht (Wet op het financieel toezicht) die steeds strakkere kaders stellen. Open normen zoals op het terrein van abonneren of dit artikel kopen.

Risicomanagement versus compliance

Lourens van der Linden MRM*

Risicomanagement en compliance zijn twee onderwerpen die bij vrijwel elke organisatie hoog op de agenda staan en waarmee elke compliance professional tijdens zijn of haar dagelijkse werkzaamheden steeds nadrukkelijker wordt geconfronteerd. Doel van dit artikel is om stil te staan bij de evolutie die zowel het compliance- als risicomanagement vakgebied doormaken. Vanuit het thema van deze editie ligt de nadruk op de evolutie van risicomanagement. In dit artikel wordt inzage gegeven in de evolutie die het risicomanagement mod... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... Handboek Legal Risk Management. R.E. van Esch, Handboek Leg...

prof em. mr. A. Brack*

De auteur van het hier besproken handboek is een productieve publicist op de gebieden computerrecht, internetrecht en financieel recht. Nog onlangs heb ik in deze rubriek aandacht besteed aan zijn monografie ‘De financiële dienstverlener online’ (TvCo 2017, nr. 2). En een jaar later al weer een pocket, thans over juridisch risicomanagement. Ik ben blij met dit boek omdat er nog maar weinig literatuur op dit gebied is1 en omdat het wat toevoegt aan compliance. Compliance is een toestand van een organisatie die in zekere mate voldoet aan verpl... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS