Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 1

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

mr. drs. M. van Eersel en mr. A. B. Schoonbeek*

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.1 Dit

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

proces versterkt zichzelf door het sentiment van de beleggers, primair aangeduid als Fear of Missing Out (FOMO). Daarnaast heeft de vraag naar crypto’s naar onze inschatting voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de deelnemers/beleggers die hun reguliere geld (EUR, USD etc.)2 omwisselen in crypto’s tot op zekere hoogte anoniem kunnen blijven. Juist omdat de waardestijging voor een belangrijk deel door sentiment en anonimiteit wordt gedreven kleven aan (de handel in) crypto’s grote financiële risico’s voor beleggers.3 Daarnaast creëert de bedoelde anonimiteit integriteitsrisico’s voor alle deelnemers in het systeem. De nieuwe marktpartijen lopen meer in het bijzonder het risico dat zij ongewild betrokken raken bij het witwassen van gelden door hun cliënten respectievelijk wederpartijen.4 Hierbij zouden zij zich zelf schuldig kunnen maken aan het misdrijf ‘schuldwitwassen’.5 In directe zin geldt dit onder meer voor online wisselaars en (exploitanten van) online marktplaatsen.6 Voor deze partijen gelden (nog) geen wettelijke toezichtregels die hen dwingen om deze risico’s te beheersen. De ‘oude’ marktpartijen die met hen zaken doen, met name de wel gereguleerde beleggingsondernemingen (individueel vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en commissionairs) en (beheerders van) beleggingsinstellingen (cryptofunds), zullen hierdoor echter ook extra alert moeten zijn. Deze bijdrage beoogt weer te geven op welke gronden zowel de oude als de nieuwe marktpartijen alleen zaken zouden moeten doen met partners die adequaat en aantoonbaar de integriteitsrisico’s (waaronder het witwasrisico) beheersen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M. van Eersel en mr. A. B. Schoonbeek*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14785

Verder in 2018 nr.1

 Redactioneel. Actualiteiten

Het thema van dit eerste nummer van 2018 is ‘Actualiteiten’. Breder kan een thema bijna niet zijn. Compliance is immers altijd om ons heen, in werk en privé, en daarmee a...

 ‘Soft controls: hard to comply’

‘The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change; until we ...

 Hoe het Expertisecentrum van de AFM toezicht houdt op cultuur en gedrag. Interview met Frans de Weert en Céline Christensen van het Expertisecentrum

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten is twee jaar geleden uitgebreid met het Expertisecentrum, dat onderzoek moet doen naar onder meer cultuur en gedrag bij financi&e...

 De Neutralisatiewekker

Door compliance-afdelingen en toezichthouders wordt steeds meer aandacht besteed aan neutralisaties, ook wel rationalisaties en amoralisaties genoemd. Enerzijds komt dit door...

 De vierde Europese anti-witwasrichtlijn: Compliance met een snufje risicomanagement

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangsp...

 CIRA. Cliëntintegriteitsrisicoanalyse

Eén van de aanstaande wijzigingen die de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn1 (Vierde AWWR) met zich meebrengt is de versterkte risicobenadering die onder meer uitvoering behoe...

 Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of crypt...

 Betekenis van interne beheersing voor compliance in de fiscaliteit

In deze bijdrage zullen wij de toegenomen rol van interne beheersing om te komen tot meer of betere compliance met fiscale wet- en regelgeving bespreken. Onder fiscale com...

 Critical success factors for multinationals in monitoring their ethics and compliance programs

Introduction In the last decades companies have paid a huge price for not being compliant, for behaving in an unethical way. The risks have multiplied over the last decades with increa...

 Ontwikkelingen in de Wft van de corporate governance normen en de onafhankelijke sleutelfunctie

en samenvatting Aan de persoon, organisatie en bedrijfsvoering van een bank of verzekeraar (of andere financiële onderneming) worden normen gesteld. De belangrijkste ont...