Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 1

Critical success factors for multinationals in monitoring their ethics and compliance programs

Helene Millenaar*

Introduction In the last decades companies have paid a huge price for not being compliant, for behaving in an unethical way. The risks have multiplied over the last decades with increasing complex legislation and ever-increasing fines and reputational damages for companies following corporate scandals. To motivate their employees to do the right thing and to avoid corporate scandals, companies must build a business case in which ethics form part of a company’s corporate culture. Nowadays customers,

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

employees, investors, other stakeholders and regulators place a very high premium on trust. Trust in the reliability and integrity of a company. Good governance, a sound corporate culture and an effective ethics and compliance program (E&C Program) are key to earning that trust. Companies will reap the benefits when they earn that trust as it will result in better corporate performance. This calls for robust E&C Programs. To test the impact of their E&C Programs, companies should monitor their programs. These monitoring processes should not only focus on hard controls but also on the soft elements which are indicative of the corporate culture. Effective monitoring of the E&C Programs is a common challenge for many organizations due to lack of detailed guidance.1 As a result of the growing importance of this issue such guidance is required. This article provides practical guidance to multinationals about monitoring which will enable these multinationals to continuously improve the impact of their E&C Program on employees and other stakeholders.2 Section 1 sets out the critical drivers for proper corporate governance. Next Section 2 zooms in on specific parts of the governance process being monitoring in enterprise risk management (ERM) and internal control processes. Section 3 will summarize guidance from regulators, other prominent organizations and scholars on the essential elements of an E&C Program, which includes monitoring. Section 4 reflects on the basis of available literature and guidance material how multinationals can best accomplish effective monitoring of both hard and soft compliance-related controls. Section 5 outlines some best practices of a number of Dutch multinationals in monitoring their E&C Programs. All of the above results in Section 6 which lists critical success factors for multinationals in monitoring their E&C Programs.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Helene Millenaar*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14787

Verder in 2018 nr.1

 Redactioneel. Actualiteiten

Het thema van dit eerste nummer van 2018 is ‘Actualiteiten’. Breder kan een thema bijna niet zijn. Compliance is immers altijd om ons heen, in werk en privé, en daarmee a...

 ‘Soft controls: hard to comply’

‘The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change; until we ...

 Hoe het Expertisecentrum van de AFM toezicht houdt op cultuur en gedrag. Interview met Frans de Weert en Céline Christensen van het Expertisecentrum

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten is twee jaar geleden uitgebreid met het Expertisecentrum, dat onderzoek moet doen naar onder meer cultuur en gedrag bij financi&e...

 De Neutralisatiewekker

Door compliance-afdelingen en toezichthouders wordt steeds meer aandacht besteed aan neutralisaties, ook wel rationalisaties en amoralisaties genoemd. Enerzijds komt dit door...

 De vierde Europese anti-witwasrichtlijn: Compliance met een snufje risicomanagement

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangsp...

 CIRA. Cliëntintegriteitsrisicoanalyse

Eén van de aanstaande wijzigingen die de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn1 (Vierde AWWR) met zich meebrengt is de versterkte risicobenadering die onder meer uitvoering behoe...

 Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of crypt...

 Betekenis van interne beheersing voor compliance in de fiscaliteit

In deze bijdrage zullen wij de toegenomen rol van interne beheersing om te komen tot meer of betere compliance met fiscale wet- en regelgeving bespreken. Onder fiscale com...

 Critical success factors for multinationals in monitoring their ethics and compliance programs

Introduction In the last decades companies have paid a huge price for not being compliant, for behaving in an unethical way. The risks have multiplied over the last decades with increa...

 Ontwikkelingen in de Wft van de corporate governance normen en de onafhankelijke sleutelfunctie

en samenvatting Aan de persoon, organisatie en bedrijfsvoering van een bank of verzekeraar (of andere financiële onderneming) worden normen gesteld. De belangrijkste ont...