Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 1

Kritisch over ... Handboek Legal Risk Management. R.E. van Esch, Handboek Legal Risk Management – De jurist als proactieve risicobeheerder, Deventer: Uitgeverij Den Hollander 2017 (€59,- excl. btw en verzendkosten; XIV+191 pagina’s, incl. bijlagen, zoals checklists, trefwoordenregister, literatuurlijst en kort c.v., ISBN 978-90-77847-08-4)

prof em. mr. A. Brack*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De auteur van het hier besproken handboek is een productieve publicist op de gebieden computerrecht, internetrecht en financieel recht. Nog onlangs heb ik in deze rubriek aandacht besteed aan zijn monografie ‘De financiële dienstverlener online’ (TvCo 2017, nr. 2). En een jaar later al weer een pocket, thans over juridisch risicomanagement. Ik ben blij met dit boek omdat er nog maar weinig literatuur op dit gebied is1 en omdat het wat toevoegt aan compliance. Compliance is een toestand van een organisatie die in zekere mate voldoet aan verplichtingen. Juridisch risicomanagement is een vakgebied, een species van het genus risicomanagement. Het goed managen van juridische risico’s levert een hoge mate van compliance op, een toestand van misschien wel legal excellence.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof em. mr. A. Brack*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14790

Verder in 2018 nr.1

 Redactioneel. Actualiteiten

Het thema van dit eerste nummer van 2018 is ‘Actualiteiten’. Breder kan een thema bijna niet zijn. Compliance is immers altijd om ons heen, in werk en privé, en daarmee a...

 ‘Soft controls: hard to comply’

‘The range of what we think and do is limited by what we fail to notice. And because we fail to notice that we fail to notice, there is little we can do to change; until we ...

 Hoe het Expertisecentrum van de AFM toezicht houdt op cultuur en gedrag. Interview met Frans de Weert en Céline Christensen van het Expertisecentrum

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten is twee jaar geleden uitgebreid met het Expertisecentrum, dat onderzoek moet doen naar onder meer cultuur en gedrag bij financi&e...

 De Neutralisatiewekker

Door compliance-afdelingen en toezichthouders wordt steeds meer aandacht besteed aan neutralisaties, ook wel rationalisaties en amoralisaties genoemd. Enerzijds komt dit door...

 De vierde Europese anti-witwasrichtlijn: Compliance met een snufje risicomanagement

Witwassen wordt beschouwd als een ernstige bedreiging voor de Europese Unie. Sinds juni 2017 dient het anti-witwasbeleid van de lidstaten te zijn gebaseerd op de uitgangsp...

 CIRA. Cliëntintegriteitsrisicoanalyse

Eén van de aanstaande wijzigingen die de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn1 (Vierde AWWR) met zich meebrengt is de versterkte risicobenadering die onder meer uitvoering behoe...

 Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of crypt...

 Betekenis van interne beheersing voor compliance in de fiscaliteit

In deze bijdrage zullen wij de toegenomen rol van interne beheersing om te komen tot meer of betere compliance met fiscale wet- en regelgeving bespreken. Onder fiscale com...

 Critical success factors for multinationals in monitoring their ethics and compliance programs

Introduction In the last decades companies have paid a huge price for not being compliant, for behaving in an unethical way. The risks have multiplied over the last decades with increa...

 Ontwikkelingen in de Wft van de corporate governance normen en de onafhankelijke sleutelfunctie

en samenvatting Aan de persoon, organisatie en bedrijfsvoering van een bank of verzekeraar (of andere financiële onderneming) worden normen gesteld. De belangrijkste ont...