Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming Arbeidsrecht – Ondernemingsrecht – Medezeggenschapsrecht 2018 nr. 1

Ter Visie - Bescherming van bedrijfsgeheimen

mr. drs. A.M. Helstone en prof. mr. T. Barkhuysen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bedrijfsgeheimen zijn als gevolg van de immer groeiende technologische innovatie een 'hot topic' in de huidige platformeconomie. Algoritmes, zoekmachines en kennis van werknemers over de ontwikkeling van technologie dragen bij aan het concurrentievermogen van ondernemingen. Bedrijfsgeheimen dragen een bijzonder karakter en moeten worden onderscheiden van benoemde intellectuele eigendomsrechten, zoals een octrooi of een auteursrecht: de houder van een bedrijfsgeheim is immers niet de eigenaar van een exclusief recht. Als gevolg van de globalisering, de vereenvoudiging van toegang tot en verspreiding van data en de opkomst van cybercrime, neemt het risico op onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen steeds verder toe. Concurrenten hebben immers in beginsel de vrijheid dezelfde formule, uitvinding of methode te ontwikkelen; hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van de bijzondere kennis en kunde die werknemers bij een ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.M. Helstone en prof. mr. T. Barkhuysen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAO/14817

Verder in 2018 nr.1

 Ter Visie - Bescherming van bedrijfsgeheimen

Bedrijfsgeheimen zijn als gevolg van de immer groeiende technologische innovatie een 'hot topic' in de huidige platformeconomie. Algoritmes, zoekmachines en kennis van werknemers over de ontwikkeli...

 Annotatie - New Hairstyle ( ECLI:NL:HR:2017:1187 ): De billijke vergoeding, mede vanuit schadevergoedingsperspectief

Met de invoering van de Wwz per 1 juli 2015 is een nieuw stelsel van vergoedingen geïntroduceerd: de wettelijke transitievergoeding en de (additionele) billijke vergoeding. Daarbij is a...

 Grensoverschrijdende zetelverplaatsing op grond van de vrijheid van vestiging: het laatste stukje van de puzzel in het Polbud-arrest?

Op 25 oktober 2017 wees het Hof van Justitie EU (verder: het Hof) het Polbud-arrest.[2] Daarin staat de verenigbaarheid van Poolse wetgeving die geldt bij een grensoverschrijdende omzet...

 Het moment van raadpleging van vakbonden over (maatregelen leidend tot) collectief ontslag vervroegd door het Europese Hof van Justitie?

De kern van het Nederlandse collectief ontslagrecht vormt de Wet melding collectief ontslag (hierna: ‘WMCO’), de implementatiewet van de Europese Richtlijn 98/59/EG.[2] De voornaamste d...

 Naar een nieuwe uitlegnorm bij verplichtstellings- beschikkingen?

Verplichtstellingsbeschikkingen bepalen de pensioenopbouw van de overgrote meerderheid van de werknemers. De gevolgen daarvan zijn dan ook groot, en het is daarom belangrijk dat uit die...

 Actualiteit - Beloningsbeleid anno 2018: over anti-misbruikconstructies & kostenflexibiliteit

Het zijn interessante tijden voor liefhebbers van beloningsbeleid: het wetsvoorstel Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake bestuurdersbeloningen van grote ondernemingen ligt z...

 Actualiteit - Het bejegeningsonderzoek van het Huis voor Klokkenluiders nader beschouwd

Recent staat het Huis voor klokkenluiders (het ‘Huis’) veelvuldig in de belangstelling van de media. De voorzitter is uit zichzelf opgestapt. De overige bestuursleden op advies van de onafhankelijk...