Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 2

Collectieve morele leerprocessen. Hoe het geheel meer kan worden dan de som der delen

Henriëtte Bout*

De casus In een grote organisatie is een netwerk van vertrouwenspersonen actief. Op een intervisie bijeenkomst, brengt één van de vertrouwenspersonen de volgende casus in: ‘Een leidinggevende is een expressief persoon. Hij is recht voor zijn raap, werkt keihard, kent heel veel mensen binnen de organisatie maar heeft ook buiten de organisatie een sterk netwerk van hooggeplaatste figuren. Hij brengt graag verschillende mensen bij elkaar en is met name gericht op mensen op zijn eigen niveau

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

en daarboven. Zijn medewerkers ziet hij als uitvoerders van beleid dat op zijn niveau wordt vastgesteld. Hij kan zijn medewerkers behoorlijk onder druk zetten als hij een belofte wil nakomen die hij heeft gedaan. Hij is hartverwarmend tegen mensen die tot zijn binnenkring behoren maar snoeihard tegen mensen die daarbuiten vallen. Het is niet duidelijk hoe je in zijn binnen cirkel komt, noch hoe je er buiten valt. Hij is charismatisch, positioneert zich als een echte succeeder. Maar er zijn ook mensen die hem afschrikwekkend vinden en hem zoveel mogelijk ontlopen. Een vertrouwenspersoon is de afgelopen twee jaar door ongeveer tien personen benaderd die problemen hebben met zijn gedrag. Er lijkt zich een patroon rond deze leidinggevende af te tekenen in handelswijze dat sterk lijkt op intimidatie, bewust gebruik maken van in- en uitsluitingsmechanismen, liegen, verdraaien van de werkelijkheid en bevoorrechten van persoonlijke vrienden. De mensen die bij deze vertrouwenspersoon komen, zijn afkomstig uit allerlei onderdelen van de organisatie. De laatste tijd meldden zich ook naaste medewerkers en zelfs mensen uit de binnenkring van deze leidinggevende. Zij geven aan wroeging te hebben over het uitvoeren van orders van deze leidinggevende. Omdat hij hen opdracht geeft langs de regels van de organisatie heen te werken en ze bang zijn voor de gevolgen van weigering.’

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Henriëtte Bout*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15509

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

vertrouwenspersonen, collectieve wijsheid, moreel leren

    Geen gerelateerde artikelen gevonden.

Verder in 2019 nr.2

 Redactioneel. Klokkenluiders

Het themanummer dat voor u ligt betreft een onderwerp dat actueel blijft. Een onderwerp ook wat het hart raakt van de verantwoordelijkheden van de compliance officer. Zorgdragen voor h...

 Dit gebeurt in het Huis voor Klokkenluiders. Interview met Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders

Nederland kent sinds juli 2016 een zelfstandig bestuursorgaan belast met het opvolgen van meldingen van misstanden bij organisaties: het Huis voor Klokkenluiders. Een instituut met, al...

 Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte

 Collectieve morele leerprocessen. Hoe het geheel meer kan worden dan de som der delen

De casus In een grote organisatie is een netwerk van vertrouwenspersonen actief. Op een intervisie bijeenkomst, brengt één van de vertrouwenspersonen de volgende casus in...

 Privaat extern onderzoek naar klokkenluidersmeldingen: geen garanties, wel waarborgen!

In dit artikel gebruiken wij zoveel mogelijk de term ‘melder’ waar in de Wet Huis voor Klokkenluiders de term klokkenluider wordt gebruikt.

 Een sterke meldcultuur begint bij de manager

Samenvatting.  Als medewerkers de noodzaak voelen om de klok te luiden buiten de organisatie, dan is dit puur verlies. Verlies voor de medewerker gezien de hoge psychosociale druk...

 Het nut en de noodzaak van art. 10 EVRM in klokkenluiderszaken

Klokkenluiders kunnen een belangrijke rol spelen bij het aan het licht brengen van misstanden, waaronder corruptie en fraude. Maar zij zijn zelf vrijwel altijd de dupe van het luiden v...

 Klokkenluiders, Compliance en cultuur

Klokkenluiders confronteren zowel zichzelf als hun omgeving met zware morele dilemma’s. Werknemers die een misstand binnen hun bedrijf of overheidsdienst o...

 Klokkenluiderregelingen: Scheid Advies en Onderzoek

In het najaar van 2016 heb ik een artikel geschreven voor dit tijdschrift onder de titel ‘Klokkenluiders: Verraders of hoeders van de integriteit’?1 In mi...

 Wordt de bankierseed wel op juiste wijze getoetst?

1. Aanleiding en achtergrond Van een bankmedewerker wordt verwacht dat hij de bankierseed aflegt en zich houdt aan de gedragsregels verbonden aan de eed. De bankierseed is in...