Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 4

De bank, de klant en de belastingmoraal

mr. drs. R. Hein & prof. mr. dr. R. Russo

1. Introductie: banken toetsen klanten Het behoeft geen betoog dat banken er alle belang bij hebben hun klanten goed te kennen. Elke financiële relatie bestaat tenslotte bij de gratie van (wederzijds) vertrouwen. Dat is altijd zo geweest en een goed klantbeeld is voor banken dan ook een bestaansvoorwaarde. Maar het klantbeeld van nu biedt wel een ander plaatje dan dat van een jaar of 25 geleden. De bank stelde van oudsher vooral de eigen financiële belangen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

veilig, maar tegenwoordig die van de hele maatschappij: financiële instellingen zijn gepromoveerd tot de bewakers (de ‘poortwachters’) van de economie.1 Witwassers en terreurfinanciers vinden de verzamelde compliance-legers van de volledige financiële sector tegenover zich. Klantacceptatie (en -onderhoud) is voor een belangrijk deel misdaadbestrijding geworden. Die politionele functie heeft nog een andere dimensie. Banken moeten hun klanten kunnen vertrouwen, maar het omgekeerde geldt net zo goed. Door hun poortwachtersrol met overtuiging te vervullen, maken de banken het vertrouwen van de maatschappij waar.2 Dat roept wel onvermijdelijk de vraag op, wat de maatschappij dan precies verwacht. Vermoedelijk weet niemand het volledige antwoord op die vraag, maar het is een redelijke veronderstelling dat de gemeenschap in elk geval iets méér van banken verwacht dan alleen een focus op wetsovertredingen. Wettig is immers niet hetzelfde als (politiek, moreel of sociaal) wenselijk. Alle banken leggen dan ook verantwoording af over hun visie op integriteitsissues als kinderarbeid, bonthandel, palmolie en tal van andere zaken waar hun klanten bij betrokken kunnen zijn. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlangs een belangwekkend onderwerp aan dit lijstje toegevoegd: fiscale integriteit. En dat is niet de integriteit van de bank zelf, maar die van de bankklant. DNB heeft haar visie op dit onderwerp neergelegd in het document ‘Good practices - Fiscale risico’s bij cliënten van banken’ (hierna: ‘de Good Practices’).3 Juist op fiscaal gebied is de discussie over wettig en wenselijk handelen buitengewoon actueel. Veel mensen zijn het er tegenwoordig over eens dat niet alle legale vormen van tax planning ook maatschappelijk verantwoord zijn, maar tegelijkertijd blijft het een onbeantwoorde vraag wat ieders ‘fair share’ nu precies is. Is het echt een taak van banken om een arbitersrol te spelen in dat debat? Hoe ver kan de toezichthouder gaan in het opleggen van verplichtingen – of, ten minste, het uitspreken van stellige verwachtingen – jegens de financiële sector? Hoe maken banken de verwachtingen in de praktijk waar en wat zijn de gevolgen voor hun klanten? Op deze vragen zullen wij in dit artikel ingaan.4

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. R. Hein & prof. mr. dr. R. Russo
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15709

Verder in 2019 nr.4

 Redactioneel. Fiscale integriteit in perspectief

We kennen allemaal wel de krantenkoppen ’13 miljard euro winst en geen belasting betalen, hoe kan dat?’ en ‘Shell betaalt geen winstbelasting in Nederland’. En &lsqu...

 Drukke en onzekere tijden voor fiscalisten en hun klanten. Interview met NOB-voorzitter Bartjan Zoetmulder

Na de Panama Papers is de publieke discussie over een fiscaal regime waardoor multinationals als Shell in Nederland helemaal geen belasting betalen, alleen maar toegenomen. Fiscale eth...

 Grote ondernemingen en de Belastingdienst: een kwestie van vertrouwen. Interview met Hans Rijsbergen, strategisch adviseur van de directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst hanteert voor de 8500 grootste bedrijven van Nederland een individuele aanpak. Bijna 1900 van deze grote ondernemingen vallen onder de aanpak Horizontaal Toezicht va...

 Tax Integrity for banks: identifying customer-related aggressive tax planning?

1. Introduction 1.1 DNB supervision on customer related tax integrity risks On 4 July 2019 the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, hereafter DNB) published the guidanc...

 Good practices fiscale integriteit: vragen en knelpunten

In 2019 heeft DNB voor banken en trustkantoren een guidance met good practices gepubliceerd voor het beheersen van de fiscale integriteitsrisico’s van de cliënten. De bedoel...

 De bank, de klant en de belastingmoraal

1. Introductie: banken toetsen klanten Het behoeft geen betoog dat banken er alle belang bij hebben hun klanten goed te kennen. Elke financiële relatie bestaat tenslotte bij de gr...

 De blik van de compliance officer op fiscale cliëntintegriteitrisico’s

Anno 2019 is er zeer veel aandacht voor Customer Due Diligence (hierna: ‘CDD’) en staat de beheersing van CDDrisico’s aan de top van de compliance-prio...

 Fiscale integriteit in de trustsector1 – ‘Ja, cultuurverandering!’

Binnen de trustsector werken de leden van Holland Quaestor (HQ) aan een duurzaam en verantwoord verdienmodel. Dit moet ervoor zorgen dat de trustsector ook in de toekoms...

 Grensoverschrijdende fiscale constructies: wanneer heeft de bank een meldingsplicht?

Richtlijn 2018/822 is aangenomen op 25 mei 2018 en heeft als doel om grensoverschrijdende fiscaal agressieve constructies te ontmoedigen. Dat doet de richtlijn door het invoeren van ee...

 Fiscale integriteit, it takes two to tango…

Het laatste decennium is fiscale integriteit een onderwerp dat linksom of rechtsom wekelijks de krant haalt. Bedrijven die alles eraan doen om zo min mogelijk belas...