Tijdschrift voor Compliance

2019 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. B. Weerstra
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Fiscale integriteit in perspectief

Annemarije Schoonbeek

We kennen allemaal wel de krantenkoppen ’13 miljard euro winst en geen belasting betalen, hoe kan dat?’ en ‘Shell betaalt geen winstbelasting in Nederland’. En ‘Nederland is een belastingparadijs en moet op een zwarte lijst, vindt het Europees Parlement’. Die staan niet op zichzelf. Fiscale integriteit staat al enige tijd in het brandpunt van de belangstelling. Niet alleen van fiscalisten, maar ook van de politiek, de toezichthouders en het publiek. Iedereen heeft er wel een mening over. Duidelijk is dat een scheve schaats rijd... ...lees meer

Artikel

Drukke en onzekere tijden voor fiscalisten en hun klanten. Interview met NOB-...

drs. D. Mijnheer

Na de Panama Papers is de publieke discussie over een fiscaal regime waardoor multinationals als Shell in Nederland helemaal geen belasting betalen, alleen maar toegenomen. Fiscale ethiek staat in binnenen buitenland prominent op de agenda, zodat inmiddels talloze nieuwe Europese richtlijnen in de implementatiefase zitten. Het zijn drukke en onzekere tijden voor belastingadviseurs en hun klanten. Want de grote vraag is nu: hoe en wanneer ben ik compliant? abonneren of dit artikel kopen.

Grote ondernemingen en de Belastingdienst: een kwestie van vertrouwen. Interv...

drs. D. Mijnheer

De Belastingdienst hanteert voor de 8500 grootste bedrijven van Nederland een individuele aanpak. Bijna 1900 van deze grote ondernemingen vallen onder de aanpak Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst. Dat betekent dat bedrijven in de actualiteit de Belastingdienst continue updates geven over hun fiscale stand van zaken en over hun interne beheersingsmaatregelen. In ruil daarvoor krijgen bedrijven meer zekerheid over hun fiscale positie. Zonder grote verrassingen achteraf. Zolang ze zich houden aan de randvoorwaarden. abonneren of dit artikel kopen.

Tax Integrity for banks: identifying customer-related aggressive tax planning?

mr. drs. Vinod Kalloe & mw. mr. Michèle van der Zande

1. Introduction 1.1 DNB supervision on customer related tax integrity risks On 4 July 2019 the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank, hereafter DNB) published the guidance on good practices related to tax integrity risks with customers of banks.1 In its role as the Dutch supervisory authority of banks operating in the Netherlands, DNB has continued to increase its focus on tax related integrity risks for banks in recent years. The relentless public and political scrutiny of tax arrangements of multinational companies and high net... abonneren of dit artikel kopen.

Good practices fiscale integriteit: vragen en knelpunten

drs. P. de Bie & mw. mr. D. Liem

In 2019 heeft DNB voor banken en trustkantoren een guidance met good practices gepubliceerd voor het beheersen van de fiscale integriteitsrisico’s van de cliënten. De bedoeling is het fiscale gedrag te classificeren als ‘ontduiking’, ‘ontwijking’ of ‘optimalisatie’. Dat lijkt een heldere classificatie, maar de onderliggende problematiek is complex. In deze bijdrage lichten wij toe waarom het in de praktijk moeilijk is de fiscale integriteit van een belastingplichtige te duiden. Wij benoemen vragen en k... abonneren of dit artikel kopen.

De bank, de klant en de belastingmoraal

mr. drs. R. Hein & prof. mr. dr. R. Russo

1. Introductie: banken toetsen klanten Het behoeft geen betoog dat banken er alle belang bij hebben hun klanten goed te kennen. Elke financiële relatie bestaat tenslotte bij de gratie van (wederzijds) vertrouwen. Dat is altijd zo geweest en een goed klantbeeld is voor banken dan ook een bestaansvoorwaarde. Maar het klantbeeld van nu biedt wel een ander plaatje dan dat van een jaar of 25 geleden. De bank stelde van oudsher vooral de eigen financiële belangen veilig, maar tegenwoordig die van de hele maatschappij: financiële instellingen zijn ge... abonneren of dit artikel kopen.

De blik van de compliance officer op fiscale cliëntintegriteitrisico’s

mr. M. Elmas CCP

Anno 2019 is er zeer veel aandacht voor Customer Due Diligence (hierna: ‘CDD’) en staat de beheersing van CDDrisico’s aan de top van de compliance-prioriteitenlijst van veel instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: ‘Wwft’). De komende jaren zal de uitdaging nóg groter worden met de nadrukkelijke aandacht van de maatschappij, de politiek, de regelgevers en bovenal de financiële toezichthouders (waaronder De Nederlandsche Bank, hie... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale integriteit in de trustsector1 – ‘Ja, cultuurverandering!’

mr. H.J. Braamskamp, mw.mr. E. Goderie & mr. drs. A.J.T. de Jong

Binnen de trustsector werken de leden van Holland Quaestor (HQ) aan een duurzaam en verantwoord verdienmodel. Dit moet ervoor zorgen dat de trustsector ook in de toekomst kan bijdragen aan het vestigings- en ondernemingsklimaat in Nederland en daarmee verdere economische ontwikkeling van Nederland stimuleert. Met het opstellen van een bindende Tax Integrity Richtlijn (TIR) hebben de leden van HQ een verstrekkende, maar praktisch toepasbare eigen invulling gegeven aan de brede maatschappelijke discussie over fiscale ethiek en de ... abonneren of dit artikel kopen.

Grensoverschrijdende fiscale constructies: wanneer heeft de bank een meldings...

dr. A.H.M. Daniels

Richtlijn 2018/822 is aangenomen op 25 mei 2018 en heeft als doel om grensoverschrijdende fiscaal agressieve constructies te ontmoedigen. Dat doet de richtlijn door het invoeren van een meldingsplicht voor zogenaamde intermediairs die betrokken zijn bij de implementatie van fiscaal agressieve grensoverschrijdende structuren. De meldingsplicht gaat in per juli 2020. Daarnaast moet de maatregel de controletaak van de Europese belastingdiensten vergemakkelijken door hen een beter inzicht te verschaffen in de aard en de aantallen van internationale fiscaal agres... abonneren of dit artikel kopen.

Fiscale integriteit, it takes two to tango…

prof. dr. H. van den Hurk

Het laatste decennium is fiscale integriteit een onderwerp dat linksom of rechtsom wekelijks de krant haalt. Bedrijven die alles eraan doen om zo min mogelijk belasting te betalen, landen die daaraan volledig meewerken en daarmee de andere landen met een groot probleem opzadelen. We hebben dus te maken met bedrijven die eigenlijk allemaal slecht zijn en dan ook nog met een aantal landen, waaronder Nederland, die met hun fiscale systemen de belastingontwijking volop faciliteren. Maar is het allemaal wel zo zwart wit? Ik rich... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2019. C.A. Wielenga (c.s.), Jaarboek Co...

drs. Wim Lieve en prof. em. mr. Antoni Brack

Er is iets bijzonders aan de hand. Dit is het laatste jaarboek dat het NCI laat verschijnen en het bevat daarom twee soorten bijdragen: artikelen en columns. Voor alle stukken onder de kop ‘Kritisch over ...’ van de afgelopen jaren gold dat ze pas verschenen als ze de positief-kritische blik van Wim Lieve waren gepasseerd. Dat gold dus ook voor vele stukken over eerdere edities van het Jaarboek Compliance. Omdat dit de laatste editie is hebben wij tot een andere rolverdeling besloten: wij hebben de inhoud van dit jaarboek ongeveer eerlijk onder elkaar... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS