Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 5

Amerikaanse regelgeving omtrent import en export van goederen: hoe te voorkomen in dit moeras af te glijden?

prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk

In dit artikel wordt ingegaan op de Amerikaanse regelgeving op het gebied van het exporteren van Amerikaanse goederen, halffabricaten, onderdelen, know how, technologie en data. Vaak zijn ondernemingen zich niet bewust van deze achterliggende regelgeving en de rechtstreekse gevolgen van een inbreuk daarop. Ook het hebben van medewerkers die een Amerikaanse nationaliteit of greencard hebben, kan de oorzaak zijn dat wetgeving van de Verenigde Staten (VS) van toepassing is. Bijvoorbeeld indien zij betrokken zijn bij handelingen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

die in strijd zijn met VS-wetgeving of wanneer zij kennis dragen van die handelingen, zijn zij verplicht deze te melden aan de VS-autoriteiten. En wat te denken van Amerikaanse software die niet naar gesanctioneerde landen mag en dat een Iraanse student op thuisbezoek toch even inlogt. Hoe kunnen ondernemingen voorkomen onbedoeld in de val van de exportwetgeving van de VS (verder: US export controls) te lopen? De inhoud van deze wetgeving zal in grote lijnen geschetst worden, waarna ruim aandacht besteed zal worden aan de mogelijkheden die de moderne technologie ons biedt om de onderneming effectiever te beschermen tegen het gevaar van een inbreuk. Onwetendheid kan immers aanleiding geven tot boetes van tientallen of honderden miljoenen dollars. In deze bijdrage wordt verder niet stilgestaan bij de Nederlandse exportwetgeving, welke naar mening van de auteur een stuk begrijpelijker en voorspelbaarder is, omdat de Nederlandse autoriteiten zich houden aan internationale afspraken inzake in- en uitvoer van strategische goederen. Dit in tegenstelling tot de Amerikanen, die juist allerlei toevoegingen en uitzonderingen op het internationaal gehanteerde systeem aanbrengen. Zo wordt in Nederland bij de export van conventionele wapens en van technologieën die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt (dual-use goederen) het Wassenaar Arrangement van 16 mei 1996 toegepast, welke een overeenkomst is waarin – nu 43 – landen aangeven wat zij onder militaire en dual-use goederen verstaan en hoe daar mee om te gaan. Voor wat betreft de export van dual-use goederen geldt dat binnen de Europese Unie (EU) geen exportvergunning nodig is. Dit komt hieronder nog uitgebreid aan de orde. In boycots zien we ook afwijkingen aan Amerikaanse zijde. Denk aan de Amerikaanse boycot van Cuba en het verbod van boycot tegen Israël. Het meest eenvoudige voorbeeld is Cuba. De VS hebben (als enige) zware sancties op Cuba en accepteren niet dat andere landen zakendoen met Cuba met producten met een Amerikaanse nexus of met US Dollar. Als je zaken wil doen met de VS en in US Dollar wil handelen moet je verre blijven van Cuba. De Europese Unie heeft in april 2019 bevestigd dat ze de VS-sancties tegen Cuba afkeurt. Wanneer de lezer onderstaand relaas leest, zal het duidelijk zijn waarom de meeste ondernemingen met Amerikaanse belangen toch kiezen de Amerikaanse wetgeving na te leven boven die van de EU. Maar als tegenhanger hebben we recent het voorbeeld van Exact gezien.1 Het verbod naar Amerikaans recht om Israël te boycotten is ontstaan doordat ondernemingen die zaken doen in het Midden-Oosten verzocht worden een verklaring af te leggen dat ze geen zaken doen met Israël. Een dergelijke verklaring is naar Amerikaans recht verboden.2

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15816

Verder in 2019 nr.5

 Redactioneel. Non-financials

Compliance bij non-financials, wat houdt het eigenlijk in? Hoe bepaal je de scope van de compliancefunctie? Hoe betrek je de business? Wat voor rol heeft het management? Allemaal relev...

 Een goede Compliance Officer begrijpt de business. Interview met mr. Fulco van Lede – Member of the Executive Board of Directors van SHV

top, de samenwerking met het bestuur en het teweegbrengen van de juiste cultuur binnen een organisatie. Met enige regelmaat wordt beschreven hoe eindverantwoordelijken zich moeten gedr...

 Het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel Compliance Officers. Ook relevant voor compliance officers buiten de financiële sector

In het najaar van 2018 heeft de Vereniging van Compliance Professionals (VCO) het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel (BCO) voor de Compliance Officer uitgebracht. Over de achtergrond...

 Compliance scope bij niet-financiële ondernemingen

Is het mogelijk om ‘de reikwijdte van compliance bij nietfinanciële ondernemingen’ te beschrijven? De reikwijdte van compliance van financiële ondernemingen is al...

 Complianceprogramma’s voor niet-financiële ondernemingen: overbodige luxe of bittere noodzaak?

In de financiële sector worden complianceprogramma’s gebruikt om de eisen van beheerste en integere bedrijfsvoering nader invulling te geven. Bij de non-financials zien wij

 Compliance op de agenda in de boardroom van industriële ondernemingen

Ieder bedrijf moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Dit is voor industriële ondernemingen niet anders dan voor bedrijven in de financiële sector.

 De krachtige combinatie van ‘lean’ en visueel denken bij de ontwikkeling van een complianceprogramma. Over hoe een complianceprogramma is ontwikkeld bij een middelgroot farmaceutisch bedrijf

Compliance bij een farmaceutisch bedrijf is een belangrijke en diep verankerde discipline. Het gaat immers om producten die impact hebben op onze gezondheid en kwal...

 ‘Er is geen controle’. Onderzoek naar interne fraude in de detailhandel1

Van alle Nederlandse bedrijven geeft vijf procent aan slachtoffer te worden van criminaliteit door werknemers, vaak interne criminaliteit of interne fraude genoemd. Het is voor bedrijv...

 Anti-corruptieprogramma’s bij non-financials

De maatschappelijke gevolgen van omkoping en corruptie zijn enorm. Het IMF schatte de directe kosten van corruptie in 2016 in op zo’n 2% van het wereldwijde B...

 Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen

1.1 Algemeen Het bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermij...