Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 5

‘Er is geen controle’. Onderzoek naar interne fraude in de detailhandel1

M.R. Kasimbeg MSc. en dr. M.P. Peeters

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Van alle Nederlandse bedrijven geeft vijf procent aan slachtoffer te worden van criminaliteit door werknemers, vaak interne criminaliteit of interne fraude genoemd. Het is voor bedrijven niet eenvoudig zicht te krijgen op interne fraude, terwijl de kosten die ermee gemoeid zijn hoog oplopen. Dit artikel richt zich op interne fraude in de detailhandel en beoogt inzicht te krijgen in de kennis over interne fraude. Hiervoor wordt gekeken naar wat interne fraude inhoudt en hoe werknemers deze vorm van criminaliteit verklaren bij een Nederlands bedrijf met verschillende filialen. De data is verzameld door middel van 16 diepte-interviews, dossieronderzoek op 154 dossiers en participerende observatie in 8 filialen. De resultaten laten zien dat er verschillende percepties zijn van interne fraude vanuit de werknemers en dat verschillende vormen kunnen worden onderscheiden. Uit dossiers blijkt dat fraude met kassahandelingen de meest ontdekte vorm van fraude is, terwijl in interviews fraude met goederen het meest wordt genoemd. Als gepercipieerde oorzaken van interne fraude worden gelegenheid en ervaren druk van buitenaf en in de privésfeer het meest genoemd, terwijl frauduleus handelen door de fraudeurs wordt gerationaliseerd. Hoewel alle werknemers de gelegenheid hebben om fraude te plegen, blijft een deel van de werknemers zich niet bewust van de mogelijkheden om met hun kennis fraude te plegen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
M.R. Kasimbeg MSc. en dr. M.P. Peeters
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15813

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

werknemersfraude, interne fraude, data triangulatie

Verder in 2019 nr.5

 Redactioneel. Non-financials

Compliance bij non-financials, wat houdt het eigenlijk in? Hoe bepaal je de scope van de compliancefunctie? Hoe betrek je de business? Wat voor rol heeft het management? Allemaal relev...

 Een goede Compliance Officer begrijpt de business. Interview met mr. Fulco van Lede – Member of the Executive Board of Directors van SHV

top, de samenwerking met het bestuur en het teweegbrengen van de juiste cultuur binnen een organisatie. Met enige regelmaat wordt beschreven hoe eindverantwoordelijken zich moeten gedr...

 Het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel Compliance Officers. Ook relevant voor compliance officers buiten de financiële sector

In het najaar van 2018 heeft de Vereniging van Compliance Professionals (VCO) het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel (BCO) voor de Compliance Officer uitgebracht. Over de achtergrond...

 Compliance scope bij niet-financiële ondernemingen

Is het mogelijk om ‘de reikwijdte van compliance bij nietfinanciële ondernemingen’ te beschrijven? De reikwijdte van compliance van financiële ondernemingen is al...

 Complianceprogramma’s voor niet-financiële ondernemingen: overbodige luxe of bittere noodzaak?

In de financiële sector worden complianceprogramma’s gebruikt om de eisen van beheerste en integere bedrijfsvoering nader invulling te geven. Bij de non-financials zien wij

 Compliance op de agenda in de boardroom van industriële ondernemingen

Ieder bedrijf moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Dit is voor industriële ondernemingen niet anders dan voor bedrijven in de financiële sector.

 De krachtige combinatie van ‘lean’ en visueel denken bij de ontwikkeling van een complianceprogramma. Over hoe een complianceprogramma is ontwikkeld bij een middelgroot farmaceutisch bedrijf

Compliance bij een farmaceutisch bedrijf is een belangrijke en diep verankerde discipline. Het gaat immers om producten die impact hebben op onze gezondheid en kwal...

 ‘Er is geen controle’. Onderzoek naar interne fraude in de detailhandel1

Van alle Nederlandse bedrijven geeft vijf procent aan slachtoffer te worden van criminaliteit door werknemers, vaak interne criminaliteit of interne fraude genoemd. Het is voor bedrijv...

 Anti-corruptieprogramma’s bij non-financials

De maatschappelijke gevolgen van omkoping en corruptie zijn enorm. Het IMF schatte de directe kosten van corruptie in 2016 in op zo’n 2% van het wereldwijde B...

 Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen

1.1 Algemeen Het bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermij...