Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 6

Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

T.A.M. Janssen, LL.B. & L.A. Clement, LL.M. 1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (verder te noemen ‘Wbb’) in werking getreden ter implementatie van de Europese Richtlijn 2016/943.[2] Een ontwikkeling die het afgelopen jaar onderbelicht is gebleven. Vroeger werden bedrijfsgeheimen, zoals bijvoorbeeld de geheime receptuur van een product, verborgen in een kluis. Tegenwoordig wordt steeds meer informatie digitaal opgeslagen. Online opslagsystemen, zoals de cloud, zijn niet meer uit de huidige samenleving weg te denken. Hierdoor vervalt de territoriale beperking, met een toenemend risico op onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen als gevolg. In dit artikel zullen we bespreken wat er onder een bedrijfsgeheim valt en, meer praktisch gezien, hoe bedrijfsgeheimen passend beveiligd kunnen worden. Ten slotte bespreken we wat er veranderd is bij de invoering van de Wbb en hoe deze vervolgens gehandhaafd wordt. De procesrechtelijke bepalingen zullen we verder buiten beschouwing laten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Het bedrijfsgeheim en zijn verleden

1.1. Geheim

1.2. Handelswaarde

2. Redelijke maatregelen

2.1. Contractuele maatregelen

2.2. Technische en organisatorische maatregelen

2.3. Bedrijfsgeheimen en het internet

3. Uitbreiding bescherming van een bedrijfsgeheim - inbreukmakende goederen

4. Houder van het bedrijfsgeheim

5. Onrechtmatig gebruik van het bedrijfsgeheim

6. Onrechtmatige verkrijging van het bedrijfsgeheim

7. Handhavingsmaatregelen

8. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
T.A.M. Janssen, LL.B. & L.A. Clement, LL.M. 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15854

Verder in 2019 nr.6

 Online versus offline

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digita...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (ver...

 De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene ...

 Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun ke...

 Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een al...

 Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de zaak Google LLC tegen Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) en inzake de zaak GC, AF, BH, ED tegen CNIL

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie w...