Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 6

Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

Mr. dr. ir. J.L.F.W. van Kokswijk1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een algoritme is een door mensen gemaakt stukje machinetaal waarmee software verrijkt kan worden om de mens met gemak te dienen. Het is een soort toverspreuk. Niks mis mee, toch? Maar als de Twitterbot Tay van Microsoft met zelflerende kunstmatige intelligentie twitterteksten gebruikt om te leren meer menselijke betrokkenheid te tonen en daarna binnen een dag in een Nazi verandert, is men in rep en roer.[2] Is de angst terecht? Moeten we algoritmes onder de regelgeving brengen, en zo ja, hoe? Dit opinie-artikel geeft inzicht in de huidige stand van zaken en doet vanuit een juridisch perspectief een voorstel om software met algoritmes binnen de reguliere regelgeving te brengen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Algoritmes zijn het geheim van de software smid

2. Algoritme bepaalt voor jou wie en wat je bent

3. ‘Computer says no!’

4. Grote zorgen

5. Wie houdt de veelkoppige draak in toom?

6. We kunnen niet meer zonder IT!?

7. IT is prima, zolang er geen doden vallen

8. Wie weet eigenlijk wat er in zijn software zit?

9. Software bestaat bij gratie van manipulatie

10. Man of vrouw in het paspoort; yes or no in het algoritme.

11. Software binnen de regelgeving brengen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Mr. dr. ir. J.L.F.W. van Kokswijk1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15857

Verder in 2019 nr.6

 Online versus offline

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digita...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (ver...

 De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene ...

 Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun ke...

 Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een al...

 Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de zaak Google LLC tegen Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) en inzake de zaak GC, AF, BH, ED tegen CNIL

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie w...