Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 6

Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh2

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen

Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun kennis, maar zij zijn volgens velen wel rationeel en objectief. Ons beeld van een computersysteem wordt nog steeds bepaald door het model van dedicated machines, zoals een rekenmachine, met volledig beschrijfbare doelen, functies en invoer- en uitvoerverzamelingen. Het probleem dat hiermee wordt geassocieerd is dat wij als subjecten van computerbeslissingen over een kam worden geschoren, met andere woorden dat er geen rekening wordt gehouden met onze individuele omstandigheden. Ongelijke gevallen worden gelijk behandeld. En zelfs de voorspelbaarheid van die behandeling komt in gevaar omdat wij geen inzicht hebben in de gegevens en kennis waarop deze ongenuanceerde beslissingen zijn gebaseerd. Indien de gebruikte algoritmen en de omgeving (context) waar...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen

2. Casus Flash Crash[10]

3. Netwerkcomputers kunnen autonoom handelen met rechtsgevolg

4. De ethiek van autonome systemen: verbod, verplichting of toestemming onder voorwaarden?

5. Conclusies: moratorium, deskundigheidsbevordering, transparantie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh2
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15856

Verder in 2019 nr.6

 Online versus offline

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digita...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (ver...

 De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene ...

 Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun ke...

 Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een al...

 Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de zaak Google LLC tegen Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) en inzake de zaak GC, AF, BH, ED tegen CNIL

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie w...