Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 6

De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

mr. L.C. Molenaars en mr. H.A.J de Jong1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene als bedoeld in art. 15 tot en met 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Deze verzoekschriftprocedure biedt een relatief eenvoudige en snelle rechtsingang aan individuen om te bewerkstelligen dat verwerkingsverantwoordelijken alsnog uitvoering geven aan bijvoorbeeld een verzoek om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Hoewel een dergelijke rechtsingang nodig lijkt te zijn in een wereld waarin op alsmaar toenemende schaal persoonsgegevens worden verwerkt door onder meer grote aanbieders van internetdiensten, blijkt er in de praktijk grote onduidelijkheid te bestaan over de (on)mogelijkheden die deze verzoekschriftprocedure biedt. Met een analyse van de jurisprudentie en wetsgeschiedenis aangevuld met onze eigen praktijkervaring delen wij graag enkele observaties over deze relatief onbekende rechtsingang. Daarbij richten wij ons op twee hoofdonderwerpen: het beperkt aantal verzoeken dat naar de letter van de wet in deze procedure kan worden ingesteld en de beroepstermijn van zes weken na ontvangst van het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke. Eerst volgt echter een korte beschrijving van het wettelijk kader.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Rechten van betrokkenen

2. De verzoekschriftprocedure

3. Beperkt aantal verzoeken

3.1. Verzoekschriftprocedure

3.2. Dagvaardingsprocedure

3.3. Tussenconclusie

4. De zes-weken termijn

4.1. Verzoekschriftprocedure

4.2. Dagvaardingsprocedure

4.3. Tussenconclusie

4.4. Ratio achter termijn?

5. Conclusie

6. Overweging voor wetgever

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.C. Molenaars en mr. H.A.J de Jong1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15855

Verder in 2019 nr.6

 Online versus offline

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digita...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (ver...

 De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene ...

 Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun ke...

 Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een al...

 Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de zaak Google LLC tegen Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) en inzake de zaak GC, AF, BH, ED tegen CNIL

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie w...