Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 6

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

NL

Wetsvoorstel Wet elektronische publicaties

Op 22 oktober 2019 is de nota van wijziging voor de Wet elektronische publicaties gepubliceerd. Het wetsvoorstel dat hiermee wordt gewijzigd zorgt ervoor dat overheidscommunicatie die nog fysiek plaatsvindt, ook digitaal kan plaatsvinden. Het voorstel wijzigt de Bekendmakingswet en een groot aantal andere wetten, waardoor alle wettelijke voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van overheidsbesluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door stroomlijning van publicatievoorschriften, beter toegankelijk en kenbaar zijn. Door dit voorstel worden besluiten voortaan geplaatst in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe bestuursorganen behoren. Daarnaast worden deze publicatiebladen gepubliceerd op gestandaardiseerde wijze op www.officielebekendmakingen.nl. Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wet...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NL

Wetsvoorstel Wet elektronische publicaties

Wetsvoorstel Wet digitale overheid

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Wet- en regelgeving
Auteurs
Onder redactie van mr. H.W. Roerdink en mr. P. Polter
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15860

Verder in 2019 nr.6

 Online versus offline

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digita...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (ver...

 De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene ...

 Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun ke...

 Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een al...

 Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de zaak Google LLC tegen Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) en inzake de zaak GC, AF, BH, ED tegen CNIL

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie w...