Tijdschrift voor Internetrecht 2019 nr. 6

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Financiële instellingen belemmerd in het gebruik van de cloud

Het gebruik van cloud door financiële instellingen blijkt in de diverse Europese landen niet uniform gereguleerd. De AFME, een lobbyorganisatie in de financiële sector, is van mening dat de eisen aan cloud beter op elkaar moeten worden afgestemd. AFME signaleert onder meer verschillen tussen de lidstaten in wetgeving met betrekking tot datalocalisatie. Ook vraagt zij om de verschillen op te heffen die bestaan tussen het beleid van de verschillende toezichthouders voor het gebruik van cloud.

https://www.afme.eu/Portals/0/DispatchFeaturedImages/AFME%20Cloud%20Paper%20November%202019%20Final.pdf

Handhaving Privacy Shield

De Europese Commissie vindt dat de VS de controle moet opvoeren van de naleving van het Privacy-Shield-mechanisme voor het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de EU en de VS. De Commissie merkt op dat het kader goed functioneert en dat de VS met dit mechanisme nog steeds ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Financiële instellingen belemmerd in het gebruik van de cloud

Handhaving Privacy Shield

Minister Grapperhaus wil toegang tot berichtendiensten

Arbeidsuitbuiting opgespoord met algoritme

Oproep tot actualisering EU-wetgeving online verkoop van financiële diensten

Datingplatforms overtreden privacywet

Rusland breidt macht over het internet uit

Bijna 60% van Nederlanders bezorgd over internetveiligheid

Beveiligingslek EU-software gedicht

Marktstudie naar grote techbedrijven op de Nederlandse betaalmarkt

Internet of things krijgt prioriteit

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
Onder redactie van mr. P.G. van der Putt 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:IR/15861

Verder in 2019 nr.6

 Online versus offline

‘Wat «off line» geldt, moet ook «on line» gelden’, is altijd het adagium geweest van de Nederlandse overheid.[2] Het toepassen van offline concepten in de digita...

 Bescherming van bedrijfsgeheimen in het digitale tijdperk

Hoewel in 2018 veel (media-)aandacht is besteed aan de nieuwe privacywetgeving (AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming), is op 23 oktober 2018 ook de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (ver...

 De verzoekschriftprocedure ex art. 35 UAVG in het internettijdperk - Een noodzakelijke rechtsingang voor de betrokkene?

In dit artikel staat de verzoekschriftprocedure centraal die openstaat voor belanghebbenden wanneer een verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg heeft gegeven aan een verzoek van een betrokkene ...

 Calculo Ergo Sum (2) - Over het recht en de ethiek van autonome systemen in computernetwerken1

1. Autonome systemen in computernetwerken kunnen twijfelen Van computersystemen wordt steeds aangenomen dat zij niet twijfelen. Computersystemen zijn weliswaar net als mensen wat beperkt in hun ke...

 Pil of patch? - Pleidooi om software binnen de reguliere regelgeving te brengen

De kranten staan vol met angst zaaiende taal over ‘het algoritme’, omschreven als een eng zelfstandig gedrocht waar niemand vat op heeft, en dat met regels getemd moet worden. Een al...

 Begrenzing én versterking van het ‘recht om vergeten te worden’ - Noot bij de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de zaak Google LLC tegen Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL) en inzake de zaak GC, AF, BH, ED tegen CNIL

Op 24 september 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een tweetal uitspraken gewezen waarin nadere invulling wordt gegeven aan het recht om vergeten te worden. In deze annotatie w...