Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 6

Marktmisbruik bij grensoverschrijdende overnames

mr. N.A. Campuzano en dr. ir. E. Rogge

De laatste jaren is er een aantal grote fusies en overnames geweest waarbij Nederlandse ondernemingen betrokken waren. In januari 2016 gingen de aandeelhouders van Shell akkoord met de overname van het Britse olie- en gasbedrijf BG Group, waarvan het bod reeds in april 2015 was uitgebracht.1 Het was de grootste aankoop van een Nederlands bedrijf tot dan toe met een waarde van EUR 47 miljard. In dezelfde periode doet het Nederlandse Ahold een overnamebod op

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

de Belgische branchegenoot Delhaize.2 Tot slot het voorbeeld van het Nederlandse Altice dat de Amerikaanse operator CableVision overneemt voor USD 17,7 miljard.3 De genoemde voorbeelden hebben naast de betrokkenheid van Nederlandse ondernemingen nog iets gemeen, namelijk: een grensoverschrijdend element. Dit element maakt een overname nog complexer, omdat er verschillende wet- en regelgeving en toezichthouders bij komen kijken. Een van die regelgevende kaders met betrekking tot overnames heeft betrekking op marktmisbruik, zoals handel met voorwetenschap en marktmanipulatie. Een recent voorbeeld van marktmisbruik speelde in de Verenigde Staten. Daar zijn aanklachten gebracht tegen een drietal bankiers op verdenking van ‘insider trading’, ofwel handel met voorwetenschap.4 De betreffende bankiers zouden jarenlang informatie van klanten hebben verkocht aan handelaren in aandelen en daarmee tientallen miljoenen hebben verdiend. Deze praktijken vinden niet alleen in het buitenland plaats. Vaak kan een vermoeden van handel met voorwetenschap, zonder een veroordeling, al zeer schadelijk zijn voor betrokken individuen. Zo heeft recentelijk KPN de kandidatuur van mevr. Leroy, voormalig bestuursvoorzitter van Proximus, als nieuwe voorzitter voor KPN ingetrokken.5 De gegeven reden hiervoor is dat zij onderzocht wordt door de Belgische markttoezichthouder (FSMA) voor handel met voorwetenschap. Zoals blijkt uit de genoemde voorbeelden kan het niet-naleven van regels met betrekking tot marktmisbruik zware gevolgen hebben voor een onderneming en mogelijk een overnameprocedure in de weg staan. Ook voor de toezichthouders is marktmisbruik een serieus onderwerp. Het bestrijden van marktmisbruik is echter niet gemakkelijk, met name in gevallen met een grensoverschrijdend element, zoals een grote internationale overname. In zulke situaties dienen grootschalige internationale onderzoeken te worden opgestart, waarbij verscheidene markttoezichthouders de handen ineen (moeten) slaan.6 Om de aanpak van marktmisbruik in grensoverschrijdende situaties zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de Europese wetgever ervoor gekozen om een Europees regelgevend kader inzake marktmisbruik op te stellen in de vorm van de Verordening Marktmisbruik (Market Abuse Regulation, hierna: MAR)7 en de Richtlijn Marktmisbruik (Market Abuse Directive II, hierna: MAD II).8,9 Dit artikel kijkt naar de regels inzake marktmisbruik bij de fusies- en overnamepraktijk in Nederland waarbij een grensoverschrijdend element bestaat. In paragraaf 2 wordt kort de regelgeving rondom overnames in Nederland en de EU beschreven alsmede de rol van de markttoezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM). In paragraaf 3 wordt ingegaan op het overnameproces, gevolgd door aspecten van marktmisbruik welke daarmee gepaard kunnen gaan in paragraaf 4. In paragraaf 5 wordt dieper ingegaan op het kopen van aandelen in het kader van marktmisbruik. Internationale samenwerking tussen toezichthouders staat centraal in paragraaf 6, waarna wordt afgerond met een conclusie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N.A. Campuzano en dr. ir. E. Rogge
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15912

Verder in 2019 nr.6

 Redactioneel. Cross-border

Toen de redactie van dit themanummer de vaste bijdrage ontving in de rubriek ‘Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek’, trok dit meteen de volle aandacht. Het gaat immers om de

 Marktmisbruik bij grensoverschrijdende overnames

De laatste jaren is er een aantal grote fusies en overnames geweest waarbij Nederlandse ondernemingen betrokken waren. In januari 2016 gingen de aandeelhouders van Sh...

 Reputatierisico’s terwijl geen wet is overtreden. Integrity Due Diligence kan helpen niet-financiële risico’s te mitigeren

‘Profits are essential if a company is to effectively serve all of its stakeholders over time – not only shareholders, but also employees, customers, and ...

 Cross Border Compliance bij een financiële instelling: hoe neem je het mee in je governance en interne organisatie?

Interview met N. Zwikker.   Ik kom van oorsprong uit de Amsterdamse advocatuur waar ik vijf jaar heb gewerkt. Daarna volgde in 1988 mijn stap...

 Een juridisch en forensisch perspectief op mededinging compliance

Boetes voor compliance-overtredingen komen geregeld in het nieuws. Zo ook boetes voor non-compliance met het mededingingsrecht. Boetes die in Nederland worden opgelegd door de Aut...

 Maximizing the value of 2nd line of defense during cross-border business transformation

Abstract Enterprises are in the midst of a fast-paced, changing world and in order to survive and flourish, they often need to transform. Carrying out a transformation project has...

 De Richtlijn bescherming klokkenluiders bezien vanuit Nederlands perspectief

Tot op heden blijft klokkenluiden1, ondanks de maatschappelijke ontstemming over de verschillende misstanden die recentelijk door klokkenluiders wereldkundig zijn gemaakt2, een on...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (75)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...