Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 3

De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor fondsbeheerders en beleggingsondernemingen

mr. T.W.G. de Wit1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteur beoogt hierin niet uitputtend te zijn, maar enkel handvatten te bieden ten aanzien van onderwerpen waar in de praktijk regelmatig vragen over bestaan. Voor de opzet van het artikel wordt de chronologische structuur van de Wwft aangehouden, waarbij de auteur eerst kort iets zegt over de relevante beschikbare guidance ten aanzien van de Wwft en afsluit met een aantal opmerkingen over de wijze waarop de AFM haar toezicht op asset managers inricht en een korte vooruitblik.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie

2. Wet- en regelgeving en toelichting daarop

3. Reikwijdte

3.1. Reikwijdte cliëntbegrip

3.2. Kanttekeningen

3.3. Toegepast op fondsbeheerders

3.4. Toegepast op beleggingsondernemingen

3.5. Vastlegging

4. De bedrijfsbrede risicoanalyse

4.1. Het begint bij de bedrijfsbrede risicoanalyse

4.2. Concrete risico’s identificeren aan de hand van risicofactoren

4.3. De risicoscore

4.4. Bruto risico’s adresseren

4.5. Actueel houden

4.6. Uitkomsten onderzoek AFM

5. Het Wwft beleid

6. Governance verplichtingen

7. Het cliëntonderzoek

7.1. Risicoclassificatie

7.2. Identificatie en verificatie cliënt

7.3. Identificatie en verificatie UBO

7.4. Herkomst van de middelen / het vermogen

7.5. Maatregelen bij hoog risico

7.6. Vastlegging

8. Uitbesteding

9. Transactiemonitoring

9.1. Brede definitie ‘transactie’

9.2. Transactieprofiel

9.3. Monitoring en indicatoren

9.4. Melding

9.5. Geheimhouding

10. Opleiding

11. Toezicht AFM

12. Vooruitblik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. T.W.G. de Wit1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16016

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Deze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan ...

 De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector

De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit a...

 De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor fondsbeheerders en beleggingsondernemingen

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteu...

 Neveneffecten van de Wwft

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn....

 Administratief gedoe met de Wwft en de AVG

In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan d...

 FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

In dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak z...

 Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.[2] Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rent...

 Symposiumverslag ‘Tuchtrecht in de financiële sector’

Op 23 januari 2020 is door de Financieel Juridische Reeds in samenwerking met DSI een seminar georganiseerd over het tuchtrecht in de financiële sector. Ter gelegenheid van dit seminar werd de b...