Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 3

Neveneffecten van de Wwft

mr. drs. J. van Bekkum1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn. Vanuit het perspectief van de klant komt het geregeld over alsof de bank het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft uitvoert met als doel opzeggingsgronden te vinden of te construeren. Veel opzeggingen kunnen de civielrechtelijke toets niet doorstaan. Dit wellicht begrijpelijke gedrag van banken heeft negatieve effecten voor individuele bedrijven, zoals de uitsluiting van bonafide bedrijven van het bancaire systeem en de reguliere economie. Het heeft ook negatieve effecten voor de samenleving, zoals moeizame commerciële relaties tussen banken en klanten en zelfs de bevordering van misdrijven.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Juridisch kader opzegging bankrekeningen

2.1. Algemeen

2.2. Ten aanzien van de Wwft

3. Opzeggingscasussen

3.1. Type klanten

3.2. Opstelling van de banken in sommige opzeggingszaken

4. Negatieve gevolgen

4.1. Individuele bedrijven

4.2. De samenleving

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J. van Bekkum1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16017

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Deze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan ...

 De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector

De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit a...

 De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor fondsbeheerders en beleggingsondernemingen

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteu...

 Neveneffecten van de Wwft

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn....

 Administratief gedoe met de Wwft en de AVG

In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan d...

 FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

In dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak z...

 Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.[2] Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rent...

 Symposiumverslag ‘Tuchtrecht in de financiële sector’

Op 23 januari 2020 is door de Financieel Juridische Reeds in samenwerking met DSI een seminar georganiseerd over het tuchtrecht in de financiële sector. Ter gelegenheid van dit seminar werd de b...