Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 3

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Wijzigingsregeling overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst

Op 24 december 2019 is de Wijzigingsregeling overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst ter consultatie aangeboden. De wijzigingsregeling beoogt de artikelen in de Vrijstellingsregeling Wft aan te passen die betrekking hebben op het overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst. De definitie van kredietbeheerder zou op grond van dit voorstel vervallen en in het herschreven art. 3 Vrijstellingsregeling Wft wordt geregeld dat ondernemingen waaraan vorderingen uit hoofde van een overeenkomst inzake krediet zijn overgedragen die zij niet zelf als wederpartij zijn aangegaan, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht voor het aanbieden van krediet, voor zover degene die de overeenkomst inzake krediet als wederpartij is aangegaan de kredietovereenkomst blijft beheren en ui...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Consultatie Wijzigingsregeling overdragen van vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst

Consultatie Wijzigingswet financiële markten 2021

Consultatie Algemene Leidraad Wwft en Sw 1977

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad/de Staatscourant:

Overig nationaal

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

AFM en DNB consulteren nieuwe versie van handhavingsbeleid

AFM Agenda 2020: extra aandacht voor kredieten, pensioenen en kapitaalmarkten

AFM, DNB en Ministerie van Financiën publiceren geactualiseerde versie Memorandum of Understanding financiële stabiliteit en crisismanagement

AFM publiceert Principes voor Informatiebeveiliging

Toetsrente hypotheken voor eerste kwartaal 5%

De Nederlandsche Bank

DNBulletin

Position Paper: verduurzaming van de financiële sector

Nieuwsbrief Trustkantoren december 2019

Nieuwsbrief Verzekeren december 2019

Nieuwsbrief Banken december 2019

Nieuwsbrief Vermogensbeheerders december 2019

Nieuwsbrief Pensioenen januari 2020

Nieuwsbrief Betaalinstellingen januari 2020

Nieuwsbrief Pensioenen januari 2020

Nieuwsbrief Verzekeren januari 2020

Boete mogelijk voor weigeren Europese betaling vanwege herkomst bankrekening

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

TIBER-NL Guide

Ministerie van Financiën

Kamerbrief Voortgang plan van aanpak witwassen

Kamerbrief ontwikkelingen consumptiefkredietmarkt

Kamerbrief over het bereikte akkoord terzake de Taxonomie Verordening

Kamerbrief lage rente en de Nederlandse economie

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Consultatiereactie NVB op Wet plan van aanpak witwassen

Consumentenvertrouwen in banken blijft in 2019 stabiel

Verbond van Verzekeraars (VvV)

Verbond roept op tot evenwichtiger voorstel herziening Solvency II

Toegang tot externe persoonsregisters in kader van witwasonderzoek

Verbond van Verzekeraars aan de slag met zelfregulering

Pensioenfederatie

Aangepaste Q&A's voor de inrichting van sleutelfuncties roepen nieuwe vragen op

European developments

EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

Commission delegated regulation regarding updates of the taxonomy to be used for the single electronic reporting format

ECB regulation on supervisory fees

Directive on better enforcement and modernisation of Union consumer protection rules

Regulation and Directive regarding covered bonds

Commission implementing decision on equivalence UK regulatory framework CCPs

Commission implementing decision on cooperation between enforcement authorities consumer protection laws

Directive amending Solvency II, MiFID II and AMLD

Regulation amending the ESRB regulation

Regulation amending the EBA, EIOPA, and ESMA regulations

Commission implementing regulation regarding relevant appropriately diversified indices

Council of the European Union (Council)

Council agrees position on better protection of victims of motor vehicle accidents

EU ambassadors endorse political agreement on a unified EU classification system for sustainable finance

Presidency of the Council and EP reach preliminary agreement on rules for crowdfunding platforms

European Commission (EC)

EC adopts draft delegated regulation regarding alternative standardised approach for market risk

EC publishes European Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism

EC publishes consultation initiative to revise the non-financial reporting directive

European Parliament (EP)

EP adopts resolution to support European Green Deal

EP committee adopts resolution addressing several challenges from AI and ADM technologies

Other European Developments

The European Supervisory Authorities (ESAs)

ESAs publish guidelines on cooperation and information exchange, establishing AML/CFT colleges

ESAs publish reports on potential sources of undue short-termism

European Central Bank (ECB)

ECB publishes opinion on the recovery and resolution of CCPs

ECB publishes draft guidelines on materiality threshold for credit obligations past due for less significant institutions

European Banking Authority (EBA)

EBA publishes consultation paper to amend standards on benchmarking of internal models

EBA publishes final draft RTS on implementation of the standardised approach for counterparty credit risk

EBA publishes public consultation on draft RTS on the criteria to identify all categories of staff whose activities have a material impact on the institutions' risk profile

EBA publishes report on key challenges in the roll out of big data and advanced analytics

EBA publishes a consultation on draft RTS on the treatment of non-trading book positions subject to foreign-exchange risk or commodity risk under the FRTB framework

EBA publishes consultation on the future of the EU-wide stress test framework

EBA updates guidelines on fraud reporting under PSD2

European Securities and Markets Authority (ESMA)

ESMA publishes report on accepted market practices under MAR

ESMA publishes a consultation paper on procedural rules to impose penalties on supervised entities

ESMA publishes final report on new RTS on risk mitigation techniques for non-cleared OTC derivative contracts

ESMA publishes final report on CCPs' membership criteria and due diligence

ESMA announces key priorities for 2020-2022

ESMA publishes a consultation on the new MiFIR and MiFID II regimes for third-country firms

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

EIOPA publishes updated Q&As

European Systemic Risk Board (ESRB)

ESRB publishes response to EIOPA consultation on the 2020 review of Solvency II

International developments

Basel Committee on Banking Supervision (BIS)

Basel Committee launches consolidated Basel Framework

Financial Stability Board (FSB)

FSB publishes 2020 work programme

FSB publishes report on implementation of recommendations to reform major interest rate benchmarks

FSB publishes report on vulnerabilities of leveraged loans and CLOs

FSB publishes report on non-bank financial intermediation

International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

IOSCO publishes annual work program

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

ISDA publishes consultation on fallbacks for Euro LIBOR and EURIBOR

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16022

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Deze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan ...

 De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector

De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit a...

 De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor fondsbeheerders en beleggingsondernemingen

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteu...

 Neveneffecten van de Wwft

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn....

 Administratief gedoe met de Wwft en de AVG

In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan d...

 FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

In dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak z...

 Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.[2] Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rent...

 Symposiumverslag ‘Tuchtrecht in de financiële sector’

Op 23 januari 2020 is door de Financieel Juridische Reeds in samenwerking met DSI een seminar georganiseerd over het tuchtrecht in de financiële sector. Ter gelegenheid van dit seminar werd de b...