Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 3

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen,
mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1

Gerechtshoven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

24 december 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:11184

Apellant / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’) – EK2

Tussen Dexia en Appellant is zowel in 1997 als in 2000 een effectenleaseovereenkomst gesloten. Appellant was ten tijde van het sluiten van de overeenkomsten gehuwd. De overeenkomst uit 2000 (‘overeenkomst 2000’) is met een negatief resultaat geëindigd, waarvoor Dexia Appellant een eindafrekening heeft gestuurd.

Op 25 januari 2007 heeft het gerechtshof Amsterdam de zogeheten ‘Duisenberg-regeling’ voor aandelenleaseproducten algemeen verbindend verklaard in de zin van de wet op de Collectieve Afwikkeling Massaschade. Appellant heeft door middel van een ‘opt-out’ verklaring in de zin v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Gerechtshoven

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

24 december 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:11184

Apellant / Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’) – EK[2]

Gerechtshof Amsterdam

21 januari 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:121

Inzake: Eiser / Yin Yang c.s. en ING Bank – WP

Rechtbanken

Rechtbank Overijssel

21 januari 2020

ECLI:NL:RBOVE:2020:236

(Hoist Finance AB (‘Hoist’) / gedaagde (‘Gedaagde’))

Inzake: Kredietovereenkomst. Informatieplicht. Zorgplicht. Kredietwaardigheidstoets – SU

Rechtbank Midden-Nederland

2 januari 2020

ECLI:NL:RBMNE:2020:4

Eiser 1 en Eiser 2 (‘Eisers’) / Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’) - EK

Rechtbank Oost-Brabant

31 december 2019

ECLI:NL:RBOBR:2019:7589

(Eiser 1 en Eiser 2 (‘Eisers’) / Obvion Hypotheken N.V. (‘Obvion’)) – MF

Inzake: opzegging krediet vanwege valsheid in geschrifte

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16023

Verder in 2020 nr.3

 Voorwoord

Deze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan ...

 De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector

De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit a...

 De Wwft voor asset managers - Praktische handvatten en lessons learned voor fondsbeheerders en beleggingsondernemingen

In dit artikel bespreekt de auteur verschillende lessons learned uit de praktijk en biedt de auteur handvatten die asset managers op weg kunnen helpen om invulling te geven aan de Wwft. De auteu...

 Neveneffecten van de Wwft

Banken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn....

 Administratief gedoe met de Wwft en de AVG

In dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan d...

 FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgeving

In dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak z...

 Variabele rente bij consumentenkrediet, een update

Variabele rente bij consumentenkrediet is de afgelopen jaren veelvuldig het onderwerp van kritische consumentenprogramma’s geweest.[2] Het lijkt zo eenvoudig: een variabele rent...

 Symposiumverslag ‘Tuchtrecht in de financiële sector’

Op 23 januari 2020 is door de Financieel Juridische Reeds in samenwerking met DSI een seminar georganiseerd over het tuchtrecht in de financiële sector. Ter gelegenheid van dit seminar werd de b...