TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 3

Corona en wijziging van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst via artikel 6:258 BW

mr. L.B. de Graaf en mr. F.M. Dekker1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De coronacrisis moet, gelet op de omvang daarvan en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid.2 In verschillende varianten keert deze overweging regelmatig terug in recente rechtspraak. Als gevolg daarvan hebben rechters al meermaals met behulp van artikel 6:258 BW ingegrepen in contracten.3

 

In het arbeidsrecht heeft de coronacrisis nog niet veel wijzigingsrechtspraak teweeggebracht. De waarschijnlijke verklaring daarvoor zijn de NOW-regelingen. Met de NOW-subsidie worden door de coronacrisis geraakte werkgevers immers geacht hun personeel zoveel mogelijk in dienst te houden en volledig loon door te betalen. NOW 2 is op het moment van publicatie van dit artikel echter afgelopen en NOW 3 wordt qua bereik en inhoud waarschijnlijk soberder. Juist op dat moment lijkt een langdurige tweede golf in ons land een reële mogelijkheid. Het is te verwachten dat werkgevers ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

Artikel 6:258 BW

Rechtspraak artikel 6:258 BW en corona

Artikel 6:258 BW en de individuele arbeidsovereenkomst

Artikel 6:258 BW en de collectieve arbeidsovereenkomst

Principiële en technische aspecten

Karakter van de cao

Grondrecht op collectief onderhandelen

Formele vereisten voor geldigheid en werking

(Door)werking via artikel 9, 12 en 13 Wet CAO

Conclusie

Materiële aspecten

Onvoorziene omstandigheid

Ongewijzigde instandhouding mag niet verwacht worden

Risicoverdeling

De wijziging zelf

Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. L.B. de Graaf en mr. F.M. Dekker1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16413

Verder in 2020 nr.3

 Arbeidsrecht na corona

  Voorspellen is geen wetenschap en is bovendien juist in deze tijd heel lastig. Toch wil ik in deze bijdrage stilstaan bij de vraag of het arbeidsrecht als gevolg van de crisis zal veran...

 Corona en wijziging van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst via artikel 6:258 BW

“De coronacrisis moet, gelet op de omvang daarvan en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid.”[2] In verschillende...

 Loonoffers in tijden van corona

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft voor een wereldwijde crisis gezorgd. Deze ‘coronacrisis’ treft in de eerste plaats de volksgezondheid, maar de economische gevolgen lijken ook imme...

 NOW: Flexwerknemers (en flexwerkgevers) tussen wal en schip en de TOFA-regeling

Met de NOW-regeling zijn vanaf maart 2020 de loonkosten gesubsidieerd van werknemers in dienst van werkgevers die te kampen hadden met een omzetverlies van 20% of meer. Baanbehoud is het...