TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 3

NOW: Flexwerknemers (en flexwerkgevers) tussen wal en schip en de TOFA-regeling

mr. J.W.M. van der Beek en mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met de NOW-regeling zijn vanaf maart 2020 de loonkosten gesubsidieerd van werknemers in dienst van werkgevers die te kampen hadden met een omzetverlies van 20% of meer. Baanbehoud is het voornaamste doel van de NOW-regeling. Voor uitzendkrachten bood dit in veel gevallen geen soelaas. Doordat hun arbeidsovereenkomsten gemakkelijk konden worden beëindigd, verloren zij als eersten in grote getalen hun baan en vingen daarmee (met de oproepkrachten en zzp’ers) de eerste klap op van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie. De uitzendbureaus waarbij zij in dienst waren, hadden vaak geen andere keuze dan ontslag omdatgebruikmaking van de NOW-regeling is gekoppeld aan omzetverlies op ondernemingsniveau en de opdrachtgevers bij wie zij werkzaam waren alleen loonkostensubsidie konden vragen voor de eigen werknemers. Om die laatste reden konden ook payrollbedrijven veelal geen beroep doen op de NOW-regeling. Ondanks de oproep van de r...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

Uitgangspunt NOW-regeling: werkgever is eigenaar of exploitant van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is

Totstandkoming van de TOFA-regeling

Effectiviteit van de TOFA-regeling

COVID-19-pandemie legt tweedeling op arbeidsmarkt bloot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.W.M. van der Beek en mr. dr. J.P.H. Zwemmer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16415

Verder in 2020 nr.3

 Arbeidsrecht na corona

  Voorspellen is geen wetenschap en is bovendien juist in deze tijd heel lastig. Toch wil ik in deze bijdrage stilstaan bij de vraag of het arbeidsrecht als gevolg van de crisis zal veran...

 Corona en wijziging van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst via artikel 6:258 BW

“De coronacrisis moet, gelet op de omvang daarvan en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid.”[2] In verschillende...

 Loonoffers in tijden van corona

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft voor een wereldwijde crisis gezorgd. Deze ‘coronacrisis’ treft in de eerste plaats de volksgezondheid, maar de economische gevolgen lijken ook imme...

 NOW: Flexwerknemers (en flexwerkgevers) tussen wal en schip en de TOFA-regeling

Met de NOW-regeling zijn vanaf maart 2020 de loonkosten gesubsidieerd van werknemers in dienst van werkgevers die te kampen hadden met een omzetverlies van 20% of meer. Baanbehoud is het...