TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2020 nr. 3

Loonoffers in tijden van corona

mr. dr. N. Zekić1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft voor een wereldwijde crisis gezorgd. Deze ‘coronacrisis’ treft in de eerste plaats de volksgezondheid, maar de economische gevolgen lijken ook immens groot te zijn. Zo hebben de maatregelen om het virus in te dammen veel bedrijven in financiële moeilijkheden gebracht. We weten dat bij slechte financiële omstandigheden bedrijven vaak bezuinigingen.2 Sommige ondernemingen vragen hun werknemers om loonoffers. Sommige ondernemingen eisen loonoffers of verlagen eenzijdig de lonen.3 Niet zelden gaan dergelijke loonoffer-voorstellen vergezeld van de boodschap dat de loonoffer noodzakelijk is om collectief ontslag of zelfs faillissement af te wenden.4

 

De invloed van de coronacrisis op de loonontwikkeling in cao’s is reeds halverwege 2020 zichtbaar: de dalende lijn in de loonontwikkeling is ingezet.5 In sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis is zelfs de nullijn teruggekeerd.6 Voor de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Inleiding

Het juridisch kader

Artikel 7:613 BW

Artikel 7:611 BW

Artikel 6:248 lid 2 BW

Artikel 6:258 BW

Wijziging van de arbeidsovereenkomst en ontslag

Recente (lagere) rechtspraak

Conclusie

Deel deze pagina:

3 beoordelingen

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. N. Zekić1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/16414

Verder in 2020 nr.3

 Arbeidsrecht na corona

  Voorspellen is geen wetenschap en is bovendien juist in deze tijd heel lastig. Toch wil ik in deze bijdrage stilstaan bij de vraag of het arbeidsrecht als gevolg van de crisis zal veran...

 Corona en wijziging van de individuele en collectieve arbeidsovereenkomst via artikel 6:258 BW

“De coronacrisis moet, gelet op de omvang daarvan en de gevolgen voor de economie en de maatschappij, in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid.”[2] In verschillende...

 Loonoffers in tijden van corona

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) heeft voor een wereldwijde crisis gezorgd. Deze ‘coronacrisis’ treft in de eerste plaats de volksgezondheid, maar de economische gevolgen lijken ook imme...

 NOW: Flexwerknemers (en flexwerkgevers) tussen wal en schip en de TOFA-regeling

Met de NOW-regeling zijn vanaf maart 2020 de loonkosten gesubsidieerd van werknemers in dienst van werkgevers die te kampen hadden met een omzetverlies van 20% of meer. Baanbehoud is het...